Bruken av generativ kunstig intelligens i klimakampen er ikke bare en mulighet, men en nødvendighet, skriver Dan Bjurman. Foto: Witsarut Sakorn | iStock Photos

Synspunkt | Dan Bjurman: Kunstig intelligens og miljø – livredder eller klimakiller?

Publisert: 6. desember 2023 kl 08.13
Oppdatert: 6. desember 2023 kl 08.13

­Dan Bjurman er Norden-sjef i Salesforce.

­Lyst til å sende oss et innlegg? E-post-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

SYNSPUNKT: I en tid der bekymringen for klimaendringer øker og vi sliter med å nå to-graders-målet, er det naturlig å diskutere hvordan kunstig intelligens (KI) kan revolusjonere måten vi angriper klimautfordringene på. For kunstig intelligens vil spille en avgjørende rolle i en mer bærekraftig framtid. Det er det ingen tvil om.

Men vi må ikke la oss blende så mye av fordelene at vi glemmer utfordringene.

Størst er ikke alltid best

Bruken av generativ KI i klimakampen er ikke bare en mulighet, men en nødvendighet. Men det krever bevissthet også rundt utfordringene. En av de mest presserende er knyttet til energi- og vannforbruket for å kjøle ned de enorme datasentrene som driver denne teknologien. Jo større KI-modellen er, jo mer ressurser forbrukes.

Saken fortsetter under annonsen

Noen ganger kan trening av en enkelt AI-modell produsere like mye CO2-utslipp som et hundretalls flyreiser.

Likevel, det er håp. Forskning viser at større ikke alltid er bedre. Mindre KI-modeller, trent på nøye utvalgt data, kan ofte gi mer nøyaktige og mindre forutinntatte resultater enn de som er trent på all informasjon som er tilgjengelig på nettet.

For selskaper som utvikler KI, betyr dette at de må jobbe for å skape modeller av riktig størrelse, og dermed minimere miljøpåvirkningen. Det krever at både selskapets og de ansatte kompetanse på generativ KI må heves.

Fokuset må dreies fra hva generativ KI kan gjøre for meg, til hvordan vi kan jobbe for å maksimere fordelene, samtidig som vi minimerer miljøpåvirkningen.

Utnytt potensialet i ESG-rapporteringen

Fra 2024 og fremover blir rapporteringen av bærekraft et krav for stadig flere norske selskaper. At dette oppleves som krevende, bekreftes av en undersøkelse gjennomført av EY i 2022.

Her oppga 51 prosent av respondentene at det var gått med mye tid og ressurser på ansvarsrapportering det siste året. Kun 8 prosent rapporterte at de hadde gode systemer for å hente ut ESG-tall fra organisasjonen som helhet.

Saken fortsetter under annonsen

Generativ KI har potensialet til å forenkle denne prosessen.

Brukt riktig, kan generativ KI ikke bare gi en forståelse av selskapets egen miljøpåvirkning. Den kan også svare ut spørsmålene i ansvarsrapportering, samt generere prognoser og visuelle rapporter.

Dermed blir det enda enklere å identifisere ineffektive områder og aktiviteter med stor miljøpåvirkning. Tid og ressurser frigjøres så ansatte kan bruke tiden sin på å kvalitetssikre tallene, igangsette og følge opp tiltak.

Klarer vi å komme dit, begynner vi å jobbe smartere i stedet for hardere.  

Generativ KI er en del av løsningen på en mer bærekraftig fremtid. Men det krever at vi tar ansvar, bygger kunnskap og gjør det riktig – helt fra starten.