Heiagjeng på jobb

På samme måte som når vi trener sammen, kan vi inspirere hverandre, støtte og presse hverandre til å lære, skriver Elena Rosnes. Illustrasjonsfoto: filadendron | iStock Photos

Synspunkt | Elena Rosnes: Vi må heie på hverandre når vi lærer

Publisert: 4. august 2023 kl 08.12
Oppdatert: 4. august 2023 kl 08.12

Elena Rosnes er leder for Kompetanseforum Østfold i Viken fylkeskommune.

Lyst til å sende oss et innlegg? E-post-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

SYNSPUNKT: Det er tungt å presse seg selv på egen hand. Men om vi ikke holder vår kompetanse vedlike, så blir vi fort sittende på samfunnets innbytterbenk. Og det er ikke bra, verken for oss eller for Norge.

Når teknologien raser av gårde, vil samfunnet og jobbene raskt endre seg. Kompetanse blir i større og større grad en ferskvare − som ofte ikke har lenger holdbarhet enn tre til fem år. For å holde tritt, må vi holde oss relevante.

Kompetansebehovsutvalget har lagt frem en fersk rapport der det legger vekt på at den grønne og den digitale omstillingen forsterker eksisterende behov og krav til kompetanse.

Svakt utgangspunkt

Saken fortsetter under annonsen

Men hvilket utgangspunkt har vi?

Generelt er utdanningsnivået i Norge ikke spesielt høyt sammenliknet med andre OECD-land. En femtedel av de yrkesaktive har lav kompetanse og nær 30 prosent av norske 15-åringer har svake ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag.

 

«Generelt er utdanningsnivået i Norge ikke spesielt høyt sammenliknet med andre OECD-land.»

 

Vi vet også at mye av kompetanseutviklingen må skje blant dem som er i arbeid. Det er fordi den grønne omstillingen vil skje såpass raskt at nye kompetansebehov ikke kun kan imøtekommes av nyutdannet ungdom.

Og når vi vet at behovet er så stort for så mange, da er det et negativt paradoks at de siste årene er det ingen økning i deltakelsen i etter- og videreutdanning, derimot en liten nedgang.

Saken fortsetter under annonsen

 

«Om vi ikke holder vår kompetanse vedlike, så blir vi fort sittende på samfunnets innbytterbenk.»

 

Selv om myndigheter, arbeidsgivere og utdanningssektor legger aldri så godt til rette, så er det til syvende og sist oss selv som må ta ansvaret for egen utvikling.

Alle vi i Kompetanseforum Østfold er opptatt av hvordan vi kan motivere flere til å omfavne kontinuerlig læring. Å utvikle seg selv, krever mye energi. I tillegg er hjernen vår programmert til å velge veien som gir minst motstand.

Det er slitsomt å lære. Å lære noe nytt hele tiden, krever derfor en god del motivasjon og viljestyrke.

Det gode sosiale presset

Saken fortsetter under annonsen

Kanskje kan vi se til gode råd og motivasjonsmekanismer som anbefales for bygging av nye vaner?

Et triks, som hjelper med å motivere seg til læring, er for eksempel «sosialt press». Om en gjør ting sammen med andre, så får man en dobbel effekt, både av litt gruppepress og økt glede av det sosiale samholdet.

På samme måte som når vi trener sammen, kan vi inspirere hverandre, støtte og presse hverandre. En kultur hvor vi heier på hverandre vil hjelpe å tvinge seg ut av komfortsonen. Ros fra heiagjengen kan være en stimulerende belønning.

Vi må heie på hverandre når vi lærer. Vi står i det sammen!

Kursdeltakere i Kompetanseforum Østfold

Kompetanseforum Østfolds motto: «Dream big. Get shit done. Have fun.» Foto: Ann-Helen Gamlesanne