Dataangrep og phishing

Phishing-e-poster er hovedveien inn i bedrifters datasystemer for spredning av løsepengevirus, skriver Erling Schackt. Illustrasjonsfoto: iStock Photos

Synspunkt | Erling Schackt: Seks gode råd for å unngå løsepengevirus

Publisert: 22. november 2023 kl 09.17
Oppdatert: 23. november 2023 kl 08.12

­Erling Schackt er leder for teknologi i Check Point Norge. Portrettbildet på fronten er tatt av Stephanie Sikkes.

Lyst til å sende oss et innlegg? E-post-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

SYNSPUNKT: Løsepengevirus utgjør en alvorlig trussel mot organisasjoners sikkerhet, og angrepene øker i omfang.

Ifølge Cybersecurity Ventures vil denne angrepsformen alene koste virksomheter mer enn 265 milliarder dollar innen 2031.

I oktober ble nasjonal sikkerhetsmåned markert, og i den anledning har jeg oppsummert seks konkrete råd om hva organisasjoner kan gjøre for å styrke sitt forsvar cyberangrep og løsepengevirus.

  • Robust back-up av data: En effektiv måte å begrense konsekvensene av et løsepengevirus-angrep på, er å sørge for en solid og sikker løsning for sikkerhetskopiering av data. Dette sikrer at organisasjonen raskt kan gjenopprette dataene uten å måtte betale løsepenger.
  • Opplæring i cybersikkerhet: Phishing-e-poster er hovedveien for spredning av løsepengevirus. Hyppig opplæring i cybersikkerhet er særdeles viktig for å styrke de ansattes rolle som den første forsvarslinjen mot dataangrep. Opplæringen bør fokusere på gjenkjennelse av klassiske tegn og språk brukt i phishing-e-poster.
  • Hold programvare og datamaskiner oppdatert: Kontinuerlig oppdatering av programvare og iverksetting av kritiske sikkerhetsoppdateringer er avgjørende viktig for å unngå sårbarheter som løsepengevirus utnytter.
  • Minne om multi-faktorautentisering og sterke passord: En sterk passord-politikk i bedriften, kombinert med multi-faktorautentisering, er vesentlig som forsvarsverktøy. Ansatte bør være informert om farene ved svake passord og phishing-angrep som sikter på å stjele påloggingsopplysninger.
  • Bruk løsninger som stopper løsepengevirus: Overvåkningsløsninger som reagerer på unormal atferd, kan effektivt stoppe krypteringen før ytterligere skade skjer.
  • Bruk kunstig intelligens riktig: Kunstig intelligens spiller en avgjørende rolle i å oppdage og motvirke løsepengevirus. Automatisert trusseloppdagelse, smart forebygging og overvåking av mistenkelige filer er blant løsningene som bør iverksettes.
Saken fortsetter under annonsen

Selv om trusselen fra løsepengevirus kan virke overveldende, er det viktig å forstå at det er mulig å forhindre og/eller begrense innvirkningen av angrep ved å implementere disse seks trinnene.

Før man vurderer å betale en løsesum, bør man være klar over mangelen på garantier og heller fokusere på å forhindre brudd i utgangspunktet. Ved å investere tid og ressurser i proaktiv sikkerhet, kan organisasjoner styrke sitt forsvar mot denne stadig økende trusselen.