Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

I regjeringskontorene virker det som at hensynet til offentlig forbruk har forrang til tross for at pengene renner inn i statskassen. På bildet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Håkon Mosvold Larsen | NTB

Synspunkt | Jørund Rytman: Norsk eierskap må være en fordel

Publisert: 5. juni 2023 kl 08.39
Oppdatert: 5. juni 2023 kl 09.19

­Jørund H. Rytman er administrerende direktør i SMB Norge, interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter.

­Lyst til å sende oss et innlegg? Mailadressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

SYNSPUNKT: Nå virker det heller som at man ikke klarer å finne mange nok muligheter til å inndra privat kapital fra næringslivet til offentlig forbruk.

Eksemplene begynner etter hvert å bli mange på nye byrder som politikerne har lagt på skuldrene til norske bedrifter og deres eiere:

  • ekstra arbeidsgiveravgift på lønninger over 750.000 kroner
  • økt formuesskatt
  • lavere verdsettelsesrabatt
  • økt utbytteskatt
  • grunnrenteskatt på havbruk.

Samlet sett har dette økt skattebyrden med flere titalls milliarder kroner.

Saken fortsetter under annonsen

Balanse bygger samfunn

De beste politikerne Norge kan ha, er politikere som evner å balansere to hensyn: På den ene siden behovet for å finansiere det offentlige forbruket til blant annet helsetjenester, utdanning og infrastruktur. På den andre at ikke forbruket blir så stort at det ødelegger for mulighetene til verdiskaperne i næringslivet å bake kaken større. De beste politikerne, jordet med et nasjonalt sinnelag og samfunnsbygging for øye, får til dette.

Dessverre sitter vi med politikere som ikke mestrer denne balansegangen. I regjeringskontorene virker det som at utelukkende hensynet til offentlig forbruk har forrang til tross for at pengene renner inn i statskassen. Staten har nå så mye penger at den trenger enda mer penger.

Kompetanse og kapital rømmer landet

Konsekvensen av politikken, så vel som retorikken som føres, er at stadig flere formuende nordmenn enten allerede har flyttet ut av landet eller vurderer å flytte ut. Hovedårsaken til dette er den særnorske beskatningen av norsk eierskap, økt politisk risiko, hensynet til bedriften og holdninger overfor norske eiere.

 

«Norske politikere må sørge for at norsk eierskap blir en konkurransefordel for bedrifter i Norge. Det vil alle tjene på.»

Saken fortsetter under annonsen

 

De ovennevnte momentene kommer frem i en fersk masterstudie, gjennomført av NHH-studentene Balder Belsvik og Erlend Ramberg. Det som burde være bekymringsverdig for norske politikere, er at funnene i studien tyder på at utflyttingstrenden forventes å akselerere ytterligere fremover.

Et annet bekymringsverdig funn er at utflytningstrenden nå øker blant yngre og mindre formuende. I tillegg er gründere i vekstselskaper særlig tilbøyelige til å melde flytting ut av landet. Hovedårsaken til dette, som trekkes frem i masterstudien, er mangelen på likvide midler for å betjene formuesskatten i selskapets vekstfase.

Ulempe å være norsk

På kort tid har dagens politikk gjort at mange norske eiere opplever å gå fra å være et aktivum til i realiteten å bli en gjeldspost i eget selskap, slik Ramberg og Belsvik påpeker. Følgelig vil den rasjonelle økonomiske beslutningen være at norske majoritetseiere flytter ut.

Flertallet av norske politikere vil trolig se helt bort fra denne studien og all sunn fornuft. Flere vil vel kanskje også si seg fornøyde med at man har klart å få norske verdiskapere til «å ryke og reise». Men det var kanskje målet også?

Norske politikere må sørge for at norsk eierskap blir en konkurransefordel for bedrifter i Norge. Det vil alle tjene på.

Saken fortsetter under annonsen