Fortsatt for få kvinner i styret

Det er positivt at næringsminister Jan Christian Vestre nå vurderer å lovregulere kjønnsbalansen i styrer i norske aksjeselskap, mener Kerstin Krohg. Foto: Endostock / Dreamstime.com

Synspunkt | Kerstin Krohg: Karriere i jungelens tidsalder

Publisert: 30. januar 2023 kl 08.45
Oppdatert: 30. januar 2023 kl 08.45

Kerstin Krohg er gründer og eier i Marketwell.

­Lyst til å sende oss et innlegg? Mailadressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

SYNSPUNKT: Sheryl Sandberg, tidligere nestkommanderende i Facebook, har sagt at «Tiden for å klatre karrierestiger er over. Nå er vi i jungelens tidsalder.» Når selv en av verdens mektigste kvinner beskriver arbeidslivet som en jungel, kan det være lurt å ha et metaperspektiv på jobblivet, eierskap og gründerskap.

Jobblivet er for mange i ferd med å bli kortere enn de ønsker – til tross for at flere studerer lenger. Nesten 40 prosent av kvinnene og litt over 30 prosent av mennene over 16 år har nå høyere utdanning (SSB).

Til tross for at flere studerer lenger, er det vanskelig for mange som nærmer seg 60 år å få ny jobb (Senter for seniorpolitikk). 

Et mer ustabilt arbeidsliv 

Saken fortsetter under annonsen

Når vi lever i et aldersfiksert samfunn, kan noe av forklaringen være aldersdiskriminering.

Mange opplever også at jobblivet er mer ustabilt enn tidligere. Før utdannet du deg til et yrke – og var i en jobb eller bransje resten av livet. I dag vil de færreste ha muligheten til et godt jobbliv hos bare en arbeidsgiver – eller i en bransje. Mange vil, både frivillig og ufrivillig, ha flere arbeidsgivere gjennom sin yrkeskarriere. 

 

«Fortsatt er det få kvinnelige toppledere i næringslivet, få kvinner i styrer og få kvinnelige gründere.»

 

Og fremdeles opplever arbeidstakere ufrivillige jobbskifter som veldig tøft. For selv om stadig flere opplever å miste jobben, føler mange mye skam over det.

Når vi står i usikre tider og foran store endringer, bør ingen av oss definere jobbselvtilliten hos bare en arbeidsgiver eller en tilfeldig sjef. 

Saken fortsetter under annonsen

Kvinner rammes hardere

Et mer ustabilt arbeidsliv går hardere utover kvinners karriere enn menns. For menn eier langt mer enn kvinner. Og eierskap påvirker styring og ledelse. Menn eier nær 80 prosent av de private aksjeverdier på Oslo Børs (DNB). Tallene er ikke mer oppløftende når det gjelder gründerskap.

Til tross for at det er like mange kvinner som menn, som sier at de ønsker å bli gründere, er bare 30 prosent av gründerne i Norge kvinner. Dette inkluderer både AS/ASA og enkeltmannsforetak. 

Andelen kvinner blir lavere jo mer man beveger seg mot vekstbedrifter. Kun 20 prosent av alle aksjeselskaper som opprettes, opprettes av kvinner (Menon). Og for bedrifter som har en gjennomsnittlig omsetningsvekst på mer enn ti prosent årlig, er kvinneandelen rundt ti prosent.

Styrerepresentasjon

Når jobblivet blir mer usikkert, trenger flere av oss flere bein å stå på. Derfor er det positivt at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) nå vurderer å lovregulere kjønnsbalansen i styrer i norske aksjeselskap.

Bakgrunnen for Vestres forslag er at knapt 20 prosent av styremedlemmer i private selskaper er kvinner, og kun syv av ti aksjeselskap har kun menn i styret. Ifølge Vestre skal det ikke kvoteres inn noen som ikke er kvalifisert. Men Vestre mener det haster med å få frem dyktige kvinner og menn som i dag er skjevt representert.  

Saken fortsetter under annonsen

Bidrar til større mangfold

Vestres grep vil åpenbart bidra til mer mangfold i styrene i aksjeselskapene. Det som er mindre diskutert er de at dersom flere kvinner får styreerfaring kan det også føre til at flere kvinner får bredere erfaring - og får flere forbilder – som gjør at de tør å satse på en gründerkarriere. Det kan også bidra til at flere kvinner får en bredere plattform for et langt yrkesliv.

«Alt henger sammen med alt», sa Gro Harlem Brundtland, Norges første kvinnelige statsminister. 40 år senere har vi fortsatt et stykke igjen til full likestilling. For fortsatt er det få kvinnelige toppledere i næringslivet, få kvinner i styrer og få kvinnelige gründere.