Bærekraft og styrearbeid

Vi vet ikke hvor mye Norge som helhet beveger seg mot klimamålene, hvor og hvordan grepene tas, og vi skaper ikke læring av hverandres erfaringer, skriver Morten Thuve. oto: Tero Vesalainen | iStock Photos

Synspunkt | Morten Thuve: Bærekraftskrav til statlig eide virksomheter – hvorfor måler vi ikke fremgang?

Publisert: 27. mars 2023 kl 08.40
Oppdatert: 27. mars 2023 kl 08.40

­Morten Thuve er partner i og leder av BDO Consulting.

Lyst til å sende oss et innlegg? E-post-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

SYNSPUNKT: De to siste regjeringene har satt bærekraft tydelig på agendaen. Det er viktig og bra. Viktige grep i eierskapsmeldingen er:

  • tydeliggjøring og styrking av forventningene til selskapenes arbeid med klima.
  • nye forventninger om at selskapet inkluderer arbeidet med FNs bærekraftsmål i strategier og aktivt følger dette opp i daglig drift.
  • tydeliggjøring av forventningene til selskapenes arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  • styrket forventning om at selskapene er ledende i arbeidet med åpenhet og rapportering.

Likevel har det, bare siden eierskapsmeldingen ble lagt frem i høst, kommet ytterligere varsko fra FN og klimaforskere. Vi hørte talene og frustrasjonen under COP27.

Høye ambisjoner

Saken fortsetter under annonsen

Det er lenge til 2050, som er hovedmålet for klimanøytralitet.

Vi i BDO Norge har forpliktet oss til å være klimanøytrale innen 2028. NorgesGruppen er blant virksomhetene som har uttrykt at de skal være klimanøytrale innen 2030. Oslo, Tromsø og Bodø kommune søkte EU om å bli én av 100 klimanøytrale byer i Europa innen 2030. Oslo ble godkjent. Selv om Bodø og Tromsø ikke nådde opp, påvirker ikke dette ambisjonene. Dette må til for å opprettholde farten fremover.

 

«NorgesGruppen er blant virksomhetene som har uttrykt at de skal være klimanøytrale innen 2030.»

 

Noen virksomheter har større og mer komplekse utfordringer enn andre. Noen må til og med gi seg fordi de ikke vil klare kravene.

Da må politikerne være våkne. Det er ikke sikkert alle kostnadsøkninger i samfunnet skal kompenseres. Sånn må det være. Mange næringer har måttet legges ned pga teknologiske og samfunnsmessige endringer gjennom årene. Det samme kommer til å skje også i fremtiden. Min spådom er at bransjer som ikke evner å omstille seg til det grønne skiftet, vil stå i fare for å bukke under de nærmeste ti-årene.

Saken fortsetter under annonsen

Mye har skjedd  men nok?

I 2020 skrev BDO til daværende næringsminister i en innspillkonferanse sine anbefalinger for å forbedre klimaarbeidet på det tidspunktet. Det er gledelig å se at det har skjedd mye allerede siden den gangen. Dette er ikke vår fortjeneste, men det er godt å se at mange tenker likt. Det gir håp.

Et av de viktigste punktene, hvor det ikke har skjedd særlig mye, er å sikre måling av framgang i klimaarbeidet gjennom sentrale, overordnede KPI-er. Selv om det er blitt innført krav til rapportering og målemetoder med vesentlig framskritt de siste årene, mangler vi den konstante, løpende målingen.

Vi vet ikke hvor mye Norge som helhet beveger seg mot klimamålene, hvor og hvordan grepene tas, og vi skaper ikke læring av hverandres erfaringer. Noen selskaper har sett potensialet og lønnsomheten i bærekraft, andre har helt sikkert blitt tvunget til å tenke bærekraftig gjennom krav.

Likevel er det et fåtall som måler og rapporterer på bedriftens bærekraftige utvikling. Hvordan vet de, og vi, da om de er på rett vei?

 

«Vi vet ikke hvor mye Norge som helhet beveger seg mot klimamålene, hvor og hvordan grepene tas, og vi skaper ikke læring av hverandres erfaringer.»

Saken fortsetter under annonsen

 

Det er lett å komme unna, også for statlige selskaper, med edle ambisjoner. Det er vanskelig for samfunnet å støtte eller pushe agendaen uten bedre kunnskap. Kunnskap bygger også ned motsetninger mellom ulike ideologiske eller politiske syn.

Kunnskap forhindrer fornektelse og gjør det vanskeligere å bortforklare.

All ære til Standard Norge som har satt dagsorden ved flere anledninger de siste årene.

Varedeklarasjoner, som angir graden av klimaavtrykk, om produksjonen er garantert å være utført i samsvar med anstendig arbeidsliv, for eksempel, vil hjelpe oss alle i å påvirke utviklingen av bærekraft, hver dag.

 

«All ære til Standard Norge som har satt dagsorden ved flere anledninger de siste årene.»

Saken fortsetter under annonsen

 

Bærekraftig utvikling må skje gjennom en gradvis samfunnsutvikling, men det kan settes fart ved å sette krav til åpenhet, måling og rapportering. Regjeringens plan, som vi har tro på, inneholder nasjonale krav og virkemidler på den ene siden, og lokal innovasjon og handling på den andre siden.

Det er i lokalsamfunnet og i de lokale virksomhetene at bærekraftig utvikling skjer. Hver eneste innbygger må engasjeres  både gjennom kunnskap og mulighet til å kunne utøve handlekraft.