Rekruttering til offentlig sektor

Offentlig sektor sitter på gangen og observerer konkurransen fra sidelinjen. I beste fall håper de på at én og annen nyutdannet skal forville seg inn i byråkratiets ganger, skriver Nina Riibe. Foto: ijeab | iStock Photos

Synspunkt | Nina Riibe: Offentlig sektor står på gangen når de beste hodene kapres

Publisert: 19. september 2023 kl 08.36
Oppdatert: 19. september 2023 kl 08.38

Nina Riibe er leder av arbeidstakerorganisasjonen Econa, fagforbundet for siviløkonomer.­

­Lyst til å sende oss et innlegg? E-post-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

SYNSPUNKT: Skal man få tak i de beste kunnskapsmedarbeiderne, gjelder det å kaste seg ut i konkurransen. Nyutdannede økonomer er svært ettertraktet. De er ikke de eneste som får tilbud lenge før siste eksamen er avlagt.

Jeg har tidligere i denne spalten skrevet om hva som skal til for å rekruttere og beholde de rette folka. For det er dette som til slutt avgjør hva virksomheten er i stand til å levere. Ikke alle arbeidsgivere legger seg i selen for å rekruttere de beste.

Ekstra bekymringsfullt er det når vi snakker om tilbyderne av tjenester som vi alle er avhengige av, nemlig offentlig sektor. 

 

Saken fortsetter under annonsen

«Offentlig sektor sitter på gangen og observerer denne konkurransen fra sidelinjen. I beste fall håper de på at én og annen nyutdannet skal forville seg inn i byråkratiets ganger.»

 

Allerede nå starter de store arbeidsgiverne i privat sektor den knallharde konkurransen om neste års avgangsstudenter. Bedriftene møter opp på skolene og snakker om hvor attraktive studentene er. De avtaler jobbintervjuer og informerer om spennende arbeidsoppgaver og karrieremuligheter for å kapre de beste hodene.

Offentlig sektor derimot, sitter på gangen og observerer denne konkurransen fra sidelinjen. I beste fall håper de på at én og annen nyutdannet skal forville seg inn i byråkratiets ganger. Vi i Econa etterlyser at staten som arbeidsgiver tar grep for å sørge for at også offentlig sektor melder seg på i konkurransen om kompetansen.

Kommunal sektor lite interessant?

Offentlig sektor kan tilby noe som svært mange ønsker seg, nemlig meningsfulle, trygge og spennende jobber. Men hvor blir søkerne av?

Kun 12 prosent av Econas studentmedlemmer har offentlig sektor øverst på ønskeliste over bransjer de gjerne vil jobbe i. Snakker vi om kommunen som arbeidsgiver, er tallet enda lavere. Under to prosent av økonomi-studentene ønsker seg til kommunal sektor.

Saken fortsetter under annonsen

Noe av årsaken kan være at kommunene ikke greier å formidle hvilke meningsfulle muligheter de kan tilby kunnskapsmedarbeidere. Og at man faktisk kan gjøre en forskjell som betyr mye i hverdagen for folk flest. 

Nyutdannede fristes ikke av korte vikariater

Så, hva må til for at flere skal søke seg til offentlig sektor?

For det første må staten ta et kraftig kutt i antall vikariater og midlertidige stillinger. Er man tent på å starte i arbeidslivet etter flere års studier, er ikke vikariater med 6, 9 eller 12 måneders varighet ønskedrømmen.

Vikariater frir dermed ikke til de beste kandidatene, og øker derfor risikoen for feilansettelser. Dessuten gir det flere ansettelsesprosesser, som også gir økte kostnader.  

Bemanningsstrategi handler om dagens leveranser, men også om hvordan virksomheten skal levere 2 til 4 år fram i tid. Hvilke trender ser vi, hvordan kan ytre påvirkninger endre bemanningskabalen, hva vil arbeidstakere prioritere fremover og hvilke verdier blir utslagsgivende?

Det handler rett og slett om hva man skal tilby. Store arbeidsgivere kan ta mer risiko i antallet de ansetter.

Saken fortsetter under annonsen

Dette konkurransefortrinnet benytter mange private bedrifter seg av ved å være tidlig ute i kampen om talentene. Offentlig sektor derimot gjør det ikke. 

 

«For det første må staten ta et kraftig kutt i antall vikariater og midlertidige stillinger. Vikariater frir ikke til de beste kandidatene, og øker derfor risikoen for feilansettelser. Dessuten gir det flere ansettelsesprosesser, som også gir økte kostnader.»

 

De nyutdannede, som i disse dager begynner i privat sektor, møtes ofte av omfattende «onboarding-programmer», og noen får også en egen mentor.

De satses på, slik at de kan utvikle seg i virksomheten. De får karriereplaner og ikke minst muligheter for lønnsøkning etter individuelle prestasjoner. Ikke alle velger å fortsette, noen havner på feil sted og veiledes videre.

En slik konsekvenskultur bør også offentlige arbeidsgivere slutte seg til. Du vokser mer på en tydelig tilbakemeldingskultur, og ikke på å feie ting under teppet eller være ullen i tilbakemeldingene.

Saken fortsetter under annonsen

Dette er viktig for å skape gode prestasjonsmiljøer for de ansatte.  

Fem velmente råd

Jeg drister meg til å gi offentlig sektor noen råd som vil kunne være til hjelp for å rekruttere de beste hodene:

  • Planlegg fremtiden, og vær proaktiv. Feilansettelser koster like mye for offentlig som for privat sektor.
  • Vis dere frem på karrieredager og på skolene. Fortell om det meningsfulle og viktige arbeidet offentlig sektor har å tilby. At offentlig sektor havner langt nede på ønskelisten kan komme av mangel på informasjon.
  • Tilpass stillingsutlysningene slik at de treffer dem som sitter på kompetansen som dere faktisk trenger. Ansett gode folk i god tid før behovet blir akutt. Det betyr at neste års avgangsstudenter må ansettes nå.
  • Tilby karriereutvikling, og belønn prestasjoner.
  • Ha skyhøy terskel for utlysning av vikariater.

Til offentlig sektor: Lykke til. Jeg håper at mange flere avgangsstudenter ser meningen og verdien i å tilby sine tjenester til offentlig sektor.