Modum Bad, Vikersund

Modum Bad og NHO står for vidt forskjellige verdier. Senterpartiet vil fremme Modum Bad og de ideelle virksomhetene, skriver Per Olaf Lundteigen. Foto: Unni Tobiassen Lie | Modum Bad

Synspunkt | Per Olaf Lundteigen: Senterpartiet prioriterer ideell virksomhet

Publisert: 30. mars 2023 kl 08.35
Oppdatert: 30. mars 2023 kl 08.35

­Per Olaf Lundteigen (Sp) er stortingsrepresentant for Buskerud.

Lyst til å sende oss et innlegg? E-post-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

 

SYNSPUNKT: Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), med sin landsforening NHO Geneo, arbeider for at en større del av folks behov for helsetjenester skal utføres av virksomheter med formål om fortjeneste. Derfor er NHO tilhenger av fritt behandlingsvalg.

Det var en lavterskel godkjenningsordning av privat helsevirksomhet som ga rett til å drive pasientbehandling, betalt av det offentlige, uten verken avtale eller anbud. Da utgiftene til fritt behandlingsvalg økte, blei det mindre penger til offentlige sjukehus.

Saken fortsetter under annonsen

 

«De minst «lønnsomme» pasientene må det offentlige ta seg av. Det er også konsekvensen av NHOs agitasjon, men de vil aldri innrømme det.»

 

Når det er knapphet på fagfolk og penger, svekkes det offentlige tilbudet. De minst «lønnsomme» pasientene må det offentlige ta seg av. Det er også konsekvensen av NHOs agitasjon, men de vil aldri innrømme det.

Senterpartiet arbeider for likeverdige helsetjenester over hele landet, uavhengig av folks økonomiske evne. Bare et sterkt offentlig helsevesen kan sikre dette. Det er erfart internasjonal kunnskap.

Helsetjenester skal ikke være butikk. Det skal være omsorg. Tilliten til fagfolka i det offentlige må styrkes gjennom tillitsbasert ledelse.

Poenget er hele tida å forbedre møtet mellom pasient og behandler. Her må organisasjon, kultur og ledelse i det offentlige forbedres ved å lære av privat virksomhet med korte beslutningslinjer og klare ansvarsforhold.

 

Saken fortsetter under annonsen

«Helsetjenester skal ikke være butikk. Det skal være omsorg.»Senterpartiet er en varm tilhenger av at det offentlige helsevesenet skal kombineres med langsiktige avtaler med ideelle virksomheter. Modum Bad er et godt eksempel. Gjennom hele sin historie har de hatt varm støtte fra Sp.

Senterpartiet er for at pasienter får et kompletterende tilbud fra kommersielle virksomheter, men da gjennom avtaler. Avtaler er nødvendig for å sikre helheten i det likeverdige helsetilbudet. Om lag 10 prosent av pasientbehandlinga har skjedd gjennom slike avtaler. Det er en klok balanse.

Utarming av det offentlige helsetilbudet

26. mars 2015 ble fritt behandlingsvalg vedtatt med knapt flertall (H, Frp, KrF, V) i Stortinget. Konsekvensen viste seg etter hvert med utarming av det offentlige helsetilbudet. Det var ingen overraskelse for de som forstår sammenhengen. Fritt behandlingsvalg blir derfor nå avvikla av dagens regjering.

Senterpartiet skal sikre valgfriheten ved å beholde fritt sykehusvalg for folk som trenger helsehjelp. Ideelle virksomheter som Modum Bad skal få en større og viktigere plass, men på bekostning av multinasjonale kommersielle selskap som drives etter stadig økende fortjeneste for å øke verdien av aksjene.

Den rødgrønne regjeringa inngikk i 2013 en samarbeidsavtale om leveranser av helse- og sosialtjenester med Hovedorganisasjonen Virke, Frivillighet Norge, Ideelt Nettverk og KS Bedrift. Denne blei seinere forlenget av Solberg-regjeringa.

De ideelle skal styrkes

Dagens regjering må videreutvikle denne samarbeidsavtalen ved å styrke de ideelle organisasjonene. Det skal nå skje i barnevernet.

Også helsesektoren må følge opp. Dette vil fremme kvaliteten og sikre likeverdigheten i tilbudet til folk. Disse tilbudene skal være så attraktive at kommersielle selskap bare har en kompletterende rolle gjennom sine avtaler med det offentlige.

NHO organiserer mange av de kommersielle velferdsbedriftene. Styreleder i NHO Geneo er Yngvar Tov Herbjørnssønn. Han er også administrerende direktør i Norlandia Health & Care Group, som er et børsnotert multinasjonalt selskap. Administrerende direktør i NHO Geneo er tidligere Ap-statsråd Karita Bekkemellem.

Saken fortsetter under annonsen

Står for ulike verdier

Modum Bad er organisert i Virke Ideell og frivillighet. De er sammen med blant annet Blå kors, Crux, Caritas og Kirkens Bymisjon.

Modum Bad og NHO står for forskjellige verdier. Senterpartiet vil fremme Modum Bad og de ideelle virksomhetene. Sp og NHO representerer ulike standpunkt. Nå er det viktig at Ap/Sp-regjeringa viser i praksis sin prioritet av ideelle virksomheter på helseområdet.