Digitale tjenester

Tjenester er én av svært få vekstsektorer i verden. Og alt som kan bli digitalisert, vil bli digitalisert, skriver de tre kronikkforfatterne. Illustrasjonsfoto: ipopba / iStock Photos

Synspunkt | Andreassen, Helland og Wiksnes: Fremtiden er digitale eksporttjenester

Publisert: 6. februar 2023 kl 08.00
Oppdatert: 6. februar 2023 kl 11.06

­Tor W. Andreassen er professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen, Sigrid Helland fagsjef i Virk og Runar Wiksnes sjefanalytiker i samme organisasjon.

­Lyst til å sende oss et innlegg? Mailadressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

SYNSPUNKT: Håkon Haugli i Innovasjon Norge har gjort seg til talsperson for to relevante og interessante standpunkter i næringsdebatten.

For det første at Norge trenger et mer mangfoldig næringsliv. For det andre at vi til tross for en formidabel økning i norsk nasjonalinntekt, trenger nye eksportlokomotiver.

Dyktighet og flaks

Misforstå oss rett. Vi har mye å takke selskaper som Equinor, Elkem, Yara, og Hydro for den veksten de har vært med på å tilføre Norge. Med dyktighet og litt flaks har vi bygget opp fremgangsrike selskaper, med verden som marked.

Saken fortsetter under annonsen

I det alt vesentlige er norske eksportvirksomheter basert på billig strøm, tilgang på naturgitte råvarer, kompetanse, og priser i globale markeder som har steget.

Skal vi fortsatt være heldige i fremtiden, trenger vi et mer mangfoldig og bærekraftig næringsliv – et næringsliv hvor vi i større grad kan sette prisene selv og ta posisjoner i markedet.

Stort potensial i tjenester

Et stort potensial for vekst både i verdiskaping og sysselsetting ligger i tjenester. I skyggen av Regjeringens dominante vareindustripolitikk – vindmøller og batteriproduksjon – har det vokst frem en rekke digitale og kunnskapsbaserte virksomheter som for eksempel Kahoot, Oda, VISMA, Gelato, Cognite og Autostore.

 

«Skal vi fortsatt være heldige i fremtiden, trenger vi et mer mangfoldig og bærekraftig næringsliv.»

 

Saken fortsetter under annonsen

Disse har en rekke ting felles: de ble etablert av en eller flere visjonære ledere, har status som enhjørning, selger tjenester, opererer globalt, er lokalisert i Norge, og er i stor grad drevet av data og kunstig intelligens. Flere av dem oppstod i og rundt etablerte eksportselskaper eller -klynger.

Dette viser at den neste generasjonen norske eksportselskaper kan bli verdensledende selv uten å måle verdiskapingen i tonn, fat eller terrawatt. Men vi må sette satsingen i system basert på mer kunnskap om eksport av tjenester.

Et mer mangfoldig næringsliv

Ved å stimulere til videreutvikling av tjenester fra etablerte industriselskaper og -klynger, og legge bedre til rette for effektiv utvikling av nye vekstselskaper, kan vi oppnå et mer bærekraftig og mangfoldig næringsliv.

Vi peker på fem tiltak:

  1. Vi må utvikle en nasjonal strategi for eksport av tjenester.
  2. Det må etableres et forskningssenter for næringsdrevet digitalisering (FND) dedikert til forskning på eksport av digitale tjenester.
  3. Vi må utvikle humankapitalen i omfang og kompetanse, både gjennom livslang læring, innovasjon i høyere utdanningsprogrammer og ved å tiltrekke oss globale talenter.
  4. Vi må utvikle en mer effektiv gründerpolitikk og et virkemiddelapparat som er tilpasset tjenesteytende virksomheter.
  5. Vi må oppnevne en ekspertgruppe for tjenester som bygger på Produktivitetskommisjonens rapport 1 og 2 for en bedre måling av verdiskaping og produktivitet i en liten, åpen, digital tjenesteøkonomi.

Digitalisert vekst

Saken fortsetter under annonsen

To sannheter synes å komme sammen. Den ene er at tjenester er en av svært få vekstsektorer i verden. Den andre er at alt som kan bli digitalisert, vil bli digitalisert.

Vi mener at vårt veikart kan legge grunnlaget for et fremtids-Norge som er bærekraftig og mer mangfoldig. Det som tok oss hvor vi er i dag, er ikke det samme som vil ta oss hvor vi trenger å være i fremtiden.