Chatboten ChatGTP

OpenAI, kjent som en pionér innen kunstig intelligens med over 100 millioner ukentlige brukere, står nå i et virvar av spekulasjoner og analyser fra eksperter og kommentatorer, skriver Tor Wallin Andreassen. OpenAI står blant annet bak utviklingen av chatboten ChatGTP. Illustrasjonsfoto: stockcam | iStock Photos

Synspunkt | Tor W. Andreassen: Den økonomiske gevinsten med ChatGPT

Publisert: 31. juli 2023 kl 08.09
Oppdatert: 3. august 2023 kl 11.50

­Tor W. Andreassen er professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Lyst til å sende oss et innlegg? E-post-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

SYNSPUNKT: Diskusjonene om fordelene og ulempene ved ChatGPT har vært intense siden lanseringen i november 2022. Vi har sett argumenter som dreier seg om økt produktivitet, bedre kvalitet, effektene på arbeidsplasser, og ikke minst spørsmål om personvern og etikk.

Men inntil nylig har vi manglet en kvantifisering av de økonomiske gevinstene denne teknologien kan gi.

Kan bidra til betydelig økt verdiskaping

En fersk studie fra McKinsey (se kildehenvisning nederst i artikkelen) viser at generativ AI, som inkluderer ChatGPT, kan bidra til betydelig økt verdiskaping. Basert på 63 brukscaser har forfatterne anslått at denne teknologien kan tilføre den globale økonomien mellom 22.000 og 38.000 milliarder norske kroner årlig.

Saken fortsetter under annonsen

Dette tilsvarer nesten ti ganger Norges bruttonasjonalprodukt (BNP) i 2022. Generativ AI representerer med andre ord en utrolig mulighet for bærekraftig økonomisk vekst.

Påvirker en rekke sektorer og bransjer

Studien analyserte den konkrete påvirkningen generativ AI har på ulike sektorer og bransjer. Resultatene viste at innføring av generativ AI i ulike virksomheter kan gi betydelige fordeler, inkludert økt effektivitet, kostnadsreduksjoner og nye forretningsmuligheter.

Generativ AI er spesielt egnet for oppgaver som krever kreativitet og problemløsning.

Teknologien har evnen til å skape autentiske og realistiske resultater innen kunst, design, musikk og tekst. Bedrifter kan dra nytte av generativ AI ved å utvikle innovative produkter og tjenester, skape personlig tilpassede opplevelser for kundene og forbedre beslutningsprosesser.

 

«Generativ AI gir oss en unik mulighet for økonomisk vekst og innovasjon.»

Saken fortsetter under annonsen

 

McKinsey-rapporten identifiserte tre hovedområder der generativ AI kan ha stor effekt: produksjon og automatisering, forskning og utvikling, programvareutvikling, salg, markedsføring, samt kundedrevet personalisering. Innen produksjonssektoren kan generativ AI bidra til å optimere prosesser, redusere feil og avfall, og betydelig øke produktiviteten.

Kan få fart på innovasjon

Innen forskning og utvikling kan generativ AI fremskynde innovasjon, oppdage nye sammenhenger og forbedre eksisterende teknologier. Innen kundedrevet personalisering kan den hjelpe bedrifter med å tilby skreddersydde opplevelser basert på kundenes preferanser og behov.

Generativ AI gir oss en unik mulighet for økonomisk vekst og innovasjon. Som ledere må vi omfavne denne teknologien og ta de nødvendige skrittene for å utnytte dens fulle potensial, samtidig som vi sikrer en forsvarlig og etisk bruk.

Ved å gjøre dette, kan vi legge grunnlaget for en mer produktiv og bærekraftig global økonomi.
 

Kilde: «The economic potential of generative AI: The next productivity frontier», McKinsey, Juni 2023

Saken fortsetter under annonsen