Feilansettelser kan koste dyrt.

På ledernivå har feilansettelser en langt høyere kostnad – ikke bare finansielt, men også med tanke på bedriftens omdømme, skriver Charlotte Hageberg. Illustrasjonsfoto: Ivan-balvan | iStock Photos

Synspunkt | Charlotte Hageberg: Skal du ansette? Da har du ikke råd til å bomme

Publisert: 6. februar 2024 kl 09.00
Oppdatert: 6. februar 2024 kl 09.00

­Charlotte Hageberg er leder for rekruttering i Jefferson Wells. Portrettbildet på forsiden er tatt av Cecilie Bunnow.

Lyst til å sende oss et innlegg? Mailadressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

SYNSPUNKT: I 2019 viste en undersøkelse fra Manpower Group at så mange som én av fire bedrifter hadde gjort feilansettelser det siste året. Riktignok øker fokuset på å ansette riktig profil, men feilansettelser skjer fortsatt. Det koster bedriftene dyrt.

En feilansettelse er nemlig anslått til å koste rundt én million kroner i snitt. Med de tøffe markedsforholdene som mange bedrifter allerede opplever, har man rett og slett ikke råd til å feilansette.

På ledernivå har feilansettelser en langt høyere kostnad – ikke bare finansielt, men også med tanke på bedriftens omdømme.

Flere konsekvenser

Saken fortsetter under annonsen

En feilansettelse har langt flere konsekvenser enn det som er åpenbart ved første øyekast. Det er nemlig ikke bare arbeidstimer i HR-avdelingen som går til spille.

I mange tilfeller må man nemlig investere i testverktøy, som kan være kostbare. Deretter påløper kostnader til kursing, samtidig som eksisterende ansatte må sette av tid til opplæring.

I tillegg vil det ta lang tid før den nyansatte selv leverer effektivt. I sum svekkes produktiviteten i hele organisasjonen.

 

«Lag en nøyaktig beskrivelse av hvilke oppgaver og funksjoner bedriften trenger å få løst. At selskapet selv ikke vet hvilke funksjoner den nyansatte skal fylle, er den hyppigste årsaken til feilansettelser i store selskaper.»

 

Mange undervurderer de personlige konsekvensene ved å bli feilansatt. Selvfølgelig er det vanskelig for den som feilansettes. Det bringer med seg økonomiske konsekvenser og en generell usikkerhet.

Samtidig kan det for mange også oppleves som et personlig nederlag.

Saken fortsetter under annonsen

Seks gode råd

Men det er fullt mulig å redusere risikoen for å ansette feil person betraktelig.

Her noen gode råd:

1. Sett av nok tid til ansettelsesprosessen. 5 av 10 ledere som har opplevd feilansettelser, mener at mer tid underveis i prosessen ville hjulpet.

2. Lag en nøyaktig beskrivelse av hvilke oppgaver og funksjoner bedriften trenger å få løst. At selskapet selv ikke vet hvilke funksjoner den nyansatte skal fylle, er den hyppigste årsaken til feilansettelser i store selskaper.

3. Les deg opp om kandidaten før intervjuet. Ring alltid referansene som står på CV-en, og bruk i tillegg andre kilder til informasjon du har tilgjengelig.

4. Bruk objektive kriterier for å vurdere kandidaten underveis. Dessverre er ikke magefølelse og personlig kjemi en god indikator på hvor riktig en nyansettelse vil være.

Saken fortsetter under annonsen

5. Sørg for å gi en ryddig introduksjon til selskapet og den nye rollen. Ved å gi den nyansatte en god start på arbeidsforholdet, reduserer du faren for feilansettelse med mer enn en tredjedel.

6. Evaluer ansettelsesprosessen i etterkant. Hva kan dere gjøre annerledes for å sikre kvaliteten på fremtidige ansettelser? Diskuter gjerne med en profesjonell partner.