abort

Ropstads taperrekke

Leder

Triumf for selvbestemmelse

Leder

Tilpasser seg selvbestemt abort

Egenbetaling framfor forbud

Leder

Bølleretorikk framfor dialog

Leder

Fornuftig abort-taushet

Leder