atferdsendring

– Handle først, tenke etterpå

Ledelse

Hvordan små inngrep kan endre atferd dramatisk?

Årsaken er bruk av en såkalt «dytter» («nudge»). «Dytteren» er den informasjon som gjør alle potensielle «snokere» pinlig oppmerksom på om at; «Nå kan du se hvem som har søkt på deg». «Dytteren» virker effektivt fordi det å bli sett på som en simpel snoker skaper et sterkt ubehag og derved stress som ubevisst påvirker beslutninger og atferd i beslutningsøyeblikket.