folkeregisteret

Kirke i tilbakegang

Leder

Utvist fra Norge – får penger fra Nav