folketrygden

Eldrebølgen gir kraftig utgiftsvekst i folketrygden

Samfunn
Velferd
/ for abonnenter

Den kollektive svikt

Leder

Norge - et bakvendtland for trygdemottakere

Meninger

Når diagnosen er manglende kompetanse

Arbeidsliv
/ for abonnenter