forenkling

Gå og se, spør hvorfor, vis respekt

Byråkrati bremser bedriftene

Arbeidsliv
/ for abonnenter

2710 flere statsansatte med de blå-blå

Arbeidsliv
/ for abonnenter

Anniken Hauglie som veiviser

Når lederen er flaskehalsen

Ledelse
Arbeidsliv
/ for abonnenter

Færre krav til ledere i staten

Ledelse