foretaksmodellen

Rektorene vil ha selvstyre

Samfunn
/ for abonnenter

Vil styrke lærestedenes uavhengighet

Samfunn
/ for abonnenter

Slik bygger du en bærekraftig bedriftsmodell

Ledelse
/ for abonnenter