Formueskatt

SV teller på budsjettknappene

Leder

Den evigvarende formuesskatten

Leder

Mer til fattige eller mer til alle?

Leder

Arveavgift tvinger seg fram

Leder