forskningsmidler

Helse sluker norsk forskning

Nyskaping
/ for abonnenter

Flest kvinner tar doktorgrad

Nyskaping

Pengeflom til innovasjon i 2015

I forfjor, i 2013, var pengesekken for denne typen prosjekter på 750 millioner kroner, nesten like mye som den store tiltakspakken etter finanskrisen 2009. Tiltakspakken hadde til da vært den største innovasjons-pengesekken for forskere noensinne. Fjorårets utlysning var på enda mer – 850 millioner kroner – som skal fordeles i løpet av årets første måneder. Søknadsfristen var 15. oktober i fjor. Da støvet hadde lagt seg og søknadene talt opp, var det kommet inn 357 søknader på tilsammen 2,6 milliarder kroner.

Vil kutte forskningstid

Samfunn