frontfagsmodellen

Lønnskrav hinsides virkeligheten

Leder

Spør juristene: Frontfagsmodellen

Spørsmål: Gjennom opptakten til det kommende lønnsoppgjør har jeg hørt omtalt den såkalte frontfagsmodellen. Hva er egentlig innholdet i dette begrep?

Nysgjerrig og samfunnsinteressert

Svar: Frontfagsmodellen er sentral i den norske modellen for lønnsdannelse, der tariffoppgjørene er en del av den økonomiske politikken.