Helseforvaltningen

– Særdeles lite vellykket

Samfunn
/ for abonnenter

– Overveiende positiv

Samfunn
/ for abonnenter

Rammer kjernevirksomheten

Samfunn
/ for abonnenter