hjemmehjelp

Valgfrihet: Førstevalget er å få tilstrekkelig hjelp

Bystyrepolitiker i Oslo (SV) i folkets tjeneste.

KS har, i samarbeid med Oslo kommune, gjennomført et prosjekt under tittelen «Friere brukervalg i hjemmetjenestene», og hvor brukerne selv er spurt. KS-forskerne oppsummerer resultatet slik: «Brukere/brukerrepresentanter gir uttrykk for at kontinuitet og fleksibilitet i tjenesteytingen er viktigst. Friere leverandørvalg er positivt, men klart mindre viktig.» De sier også: «Brukere er mer opptatt av å ha en fast/ færrest mulig tjenesteyter(e), enn av å kunne velge tjenesteyter.

Yngre koster mer

Samfunn