iea

En advarsel til de oljeivrige

Leder

Nesestyver for Statoil

Magne Lerø (født 1954) er en norsk redaktør og forfatter. Han er redaktør og eier av Dagens Perspektiv, Samtiden, bransjeavisen Dagligvarehandelen, Convenience og KulturPlot gjennom selskapene Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS.

Det er ikke klimaentusiaster som holder til i IEA. Her finner vi energieksperter som utreder og analyserer verdens energisituasjon og peker på utviklingstrekk. Nå har de lagt fram en framskriving av utviklingen som viser at verdens energiforbruk vil øke med mer enn en tredjedel fram mot 2035. Hvis dagens bruk av fossil energi fortsetter, regner de med at den globale temperaturen vil øke med 3,6 grader. Det er nesten det dobbelte av politikernes mål om at økningen ikke må bli på mer enn to grader.