kollektivtransport

Ikke registrert smitte på jobb

Ledelse

10,5 millioner flere kollektivreiser

Samfunn

Flere velger kollektivt

Samfunn
/ for abonnenter

Nordmenn dårligst på bruk av buss og bane

Samfunn
/ for abonnenter