krf

Når makten glipper

Ropstad - grådighetens ansikt

Leder

Fra makt til tyngende avmakt

Leder