kriseledelse

− Folk er viktigere enn bygninger

Ledelse
/ for abonnenter

− Kommunen er en beredskapsorganisasjon

Ledelse
/ for abonnenter

Kvinner er mer effektive kriseledere

Ledelse
/ for abonnenter