lektorer

Alle lærere og lektorer må få kompetansepåfyll