lovbrudd

Kompetansesvikt, dårlig ledelse og mangel på ressurser

Samfunnsstyring
/ for abonnenter

Flere lovbrudd mot unge ansatte

Arbeidsliv

Vil ha ny debatt om lovverket

Samfunn
/ for abonnenter

Antall lovbrudd øker

Samfunn
/ for abonnenter

Mange unntak kan avtales

Samfunn
/ for abonnenter

Dårlig ledelse og mangel på ressurser

Samfunn
/ for abonnenter