momsfritak

Mer støtte til de store

Leder

– Gi musikk og scenekunsten moms!

Fri flyt fra utlandet skviser norsk netthandel

Nyskaping
/ for abonnenter

Ap vil fjerne momsfritaket på netthandel

Samfunn
/ for abonnenter

Går mot momsløsning for kulturhusene

Samfunn
/ for abonnenter

Tajik begeistrer og frustrerer

Magne Lerø (født 7. april 1954) er en norsk redaktør og forfatter. Han er redaktør og eier av Dagens Perspektiv, bransjeavisen Dagligvarehandelen og magasinet Plot gjennom selskapene Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS.

I flere land i Europa har de en lov om fast pris på bøker. Argumentene for en lov om faste bokpriser, har meget god gyldighet for Norge som er et lite språksamfunn. Det som kompliserer det hele, er at det er de tre store forlagshusene som også eier det meste av bokhandlerne. Så lenge det er tre aktører pluss en rekke småforlag, har det ikke vært grunnlag for Konkurransetilsynet til å gripe inn.

Striden om avismomsen

Magne Lerø (født 7. april 1954) er en norsk redaktør og forfatter. Han er redaktør og eier av Dagens Perspektiv, bransjeavisen Dagligvarehandelen og magasinet Plot gjennom selskapene Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS.

Det skjer ytterst sjelden at et offentlig utvalg deler seg på midten og ender opp med to hovedmodeller. Men overraskende er det ikke når en ser på sammensetningen av Mediestøtteutvalget som la fram sin innstilling i går. Representantene fra mediene har satt foten ned for forslaget om å innføre åtte prosent moms på aviser. En kan ikke forvente at man får representanter fra en bransje til å gå inn for ordninger som bransjen unisont er imot.