Nav-anbud

– Nav-tiltak utenfor anbudssystemet må styrkes

Arbeidsliv

– Anbud på Nav-tiltak hever kvaliteten

Velferd