prioriteringer

Utsikter til større forskjeller

Samfunn
/ for abonnenter

Flest vil prioritere helse- og omsorg

Helse

Politikerne må prioritere tydeligere

Ledelse

Propagandakrig om privatisering

Samfunn
/ for abonnenter

– Vi er i en mellomposisjon

Samfunn
/ for abonnenter