rettsikkerhet

Norge på topp i rettssikkerhetsindeks

Samfunn