Sysselsetting

Nå er det flere jobber enn før koronaen

Arbeidsliv
Arbeidsliv
/ for abonnenter

Distriktene i spill

Nedgang i andelen sysselsatte innvandrere

Arbeidsliv
/ for abonnenter

Én av to flyktninger er i jobb

Arbeidsliv
Velferd
/ for abonnenter