togstreiken

Dette er partene i togstreiken enige og uenige om

Arbeidsliv
/ for abonnenter

Siste sjans for enighet i togstreiken

Arbeidsliv
/ for abonnenter

Lokførerne avgjør om streiken utvides

Arbeidsliv
/ for abonnenter

Solberg avviser å gripe inn i lokførerstreiken

Samfunn
/ for abonnenter

– Togstreiken rammer næringslivet

Arbeidsliv
/ for abonnenter

Resultatløs streikevilje