tolking

Døve tolker – en ressurs som NAV vil ta i bruk?

Synspunkt

Nav bryter retningslinjer for bruk av tolk

Samfunn
Velferd
/ for abonnenter

Retten til tolk brytes hver eneste dag

Velferd
/ for abonnenter