Utdanningsetaten

Har ikke involvert rektorene godt nok

Ledelse
/ for abonnenter

Fra 22 til fem direktører

Ledelse
/ for abonnenter

Politisk spillfekteri

Leder

Utidig innblanding fra opposisjonen

Leder