velferdsstat

Norges fremtidige næringsliv!

En mer effektiv velferdsstat