NEDGANGEN FORSETTER: Til sammen er det registrert nesten 430 000 oppholdsdager i løpet av 2018, en nedgang på 40.000 siden 2017.

Foto

Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Barnevern

Fortsatt flest opphold i private institusjoner

Publisert: 8. november 2019 kl 10.36
Oppdatert: 8. november 2019 kl 13.57

Dermed er fordelingene av aktiviteten den samme som i 2017, med en liten overvekt i de private institusjonene, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

De private institusjonene er også noe rimeligere enn de offentlige.

Ideelle institusjoner rimeligst

Institusjoner drevet av det offentlige var dyrest per oppholdsdag. De private er billigere enn det de offentlige, men likevel dyrere enn de private ideelle – som er klart billigst.

Driftsutgiftene for 2018 fordelte seg med 11.864 kroner hos de offentlige, 7.919 kroner hos de private ideelle og 10.944 hos de andre private.

Forskjellen mellom høyest og lavest døgnpris etter eierskap har økt fra 2017.

Saken fortsetter under annonsen

Færre oppholdsdager i omsorgssentre

Det er også en sterk nedgang i antallet oppholdsdager, viser SSBs tall.

Til sammen er det registrert nesten 430.000 oppholdsdager i løpet av 2018, en nedgang på 40.000 siden 2017. Sammenlignet med 2016 er nedgangen på hele 200.000 oppholdsdager.

Nedgangen er i omsorgssentrene, og det skyldes at det var et stort behov for opphold her rett etter høsten 2015, da mange enslige mindreårige kom til Norge.

Flere opphold i barnevernsinstitusjoner

I barnevernsinstitusjonene har det derimot vært en økning på rundt 10.500 oppholdsdager mellom 2016 og 2018. Veksten er i de private og private ideelle og andre private institusjoner.

I de offentlige barnevernsinstitusjonene var det 7.000 færre oppholdsdager i samme periode.

Saken fortsetter under annonsen

Ved utgangen av 2018 bodde til sammen 1.111 barn og unge i institusjoner i barnevernet. Av disse var 140 barn under 13 år. Fordelingen mellom gutter og jenter er på henholdsvis 57 prosent og 43 prosent. Det er det samme som i 2017.

80 av de yngste barna bodde i sentre for foreldre og barn, sammen med foreldrene sine.

Nedgangen fortsetter

 Fra 2017 til 2018 er det en nedgang i driftsutgiftene på 120 millioner til 4,6 millioner. 

Dermed fortsetter reduksjonen av driftsutgiftene, som fra 2016 til 2017 var på hele 281 millioner kroner. Hovedårsaken til dette er den store reduksjonen av enslige mindreårige i omsorgssentrene.

Både for barnevernsinstitusjoner og for sentre for foreldre og barn økte nemlig driftsutgiftene fra 2017 til 2018, viser statistikken.

Saken fortsetter under annonsen

Det meste av driftsutgiftene er lønnskostnader, i gjennomsnitt utgjør de 76 prosent.

Andelen er størst i offentlige institusjoner med 81 prosent, og minst i private med 68 prosent. De private ideelle havner i midten, med 77 prosent.