ETTERLYSER AVKLARING: SVs Freddy André Øvstegård, her under høringen om trygdeskandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i januar, etterlyser en avklaring om omfanget av saken fra det uavhengige granskingsutvalget. 

Foto

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Avklaring av trygdeskandalens omfang etterlyses

Publisert: 2. mars 2020 kl 08.34
Oppdatert: 2. mars 2020 kl 08.34

Det uavhengige utvalget som gransker trygdeskandalen, skal komme med en delrapport for å avklare om saken i realiteten strekker seg lenger tilbake enn 2012.

– Er 2012 avskjæringspunktet? Har dette vært en praksis som har vært tidligere? Altså den juridiske gjennomgangen av saken, for den vil ha betydning, sa statsminister Erna Solberg (H) i Stortingets kontrollhøring.

– Jeg skal ikke si akkurat planen for det, men vi antar at den vil komme i løpet av denne eller neste måned, uttalte hun i januar.

En slik avklaring er ikke blitt mindre aktuell av at det den siste uken har oppstått en ny diskusjon om jussen i trygdeskandalen.

Årsaken er at tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård nylig i et notat konkluderte med at få eller ingen er urettmessig dømt i trygdesaken. Rett24 skriver samtidig at Utgård synes å få støtte i et brev fra EU-kommisjonen.

Krever svar

SVs Freddy André Øvstegård liker ikke at granskingsutvalgets delrapport lar vente på seg.

Saken fortsetter under annonsen

– Jeg forventer at enten regjeringen eller noen fra utvalget selv kommer og avklarer når dette skal legges fram, sier han til NTB.

Øvstegård viser til statsministerens uttalelser i høringen.

– Siden har det vært helt stille. Det kan det ikke være lenger, i hvert fall ikke med den tvilen som har dukket opp.

SV-politikeren mener den siste omdreiningen i saken og tvilen som er skapt om det juridiske grunnlaget, helt tydelig viser at saken burde vært tatt inn for EFTA-domstolen for en rådgivende uttalelse.

«Ikke noe nytt»

Utvalgsleder Finn Arnesen skriver i en SMS til NTB at utvalget vil «orientere pressen når det blir aktuelt», men at det foreløpig ikke er noe nytt med tanke på dato eller prosess.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) henviser spørsmål om når utvalget kommer med sin delrapport, til utvalget selv.

Saken fortsetter under annonsen

Foreløpig har Nav, regjeringen og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité kun sett på saker tilbake til 2012, da det ble innført en ny EU-forordning om trygdeeksport. Flere jusseksperter mener imidlertid at feilpraktiseringen trolig går helt tilbake til 1994, da Norge gikk inn i EØS.

Det er dette hovedspørsmålet granskingsutvalget har lovet en avklaring av i en delrapport.

Ny redegjørelse

I sitt arbeid for øvrig skal utvalget se på departementets rolle, Nav og trygderettens håndtering og rolle og påtalemyndighetens og domstolenes håndtering. Utvalget skal kartlegge og vurdere bakgrunnen for Navs tolkning og praktisering av trygdeforordningen.

Utvalgets endelige rapport vil trolig bli lagt fram for Stortinget i form av en ny redegjørelse før sommeren.

– Vårt mandat er å se på hvordan dette kunne skje, hvor svikten ligger, og hva kan vi lære av dette så det ikke skjer igjen, sa Arnesen til NTB i januar.

Utvalget skal levere sin endelige rapport innen 1. juni.

Saken fortsetter under annonsen