OPPFORDRING: «Alle landets familievernkontorer er stengt og alle barn er hjemme fra skole og barnehage. Da er det kanskje ekstra viktig at vi er obs på de sårbare barna», oppfordrer barneombud Inga Bejer Engh.

Foto

Imgorthand/iStock

Barneombudet frykter omsorgssvikt når familievernkontorer er koronastengt

Publisert: 19. mars 2020 kl 09.44
Oppdatert: 19. mars 2020 kl 11.03

Sist fredag varslet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) at landets 41 familievernkontorer skal holde stengt fram til 26. mars.

– Vi tar vårt ansvar i den nasjonale dugnaden på alvor og stenger derfor familievernkontorene for å unngå faren for smittespredning, sa direktør Mari Trommald i Bufdir.

Beslutning innebærer stans i all megling, parterapi og foreldreveiledning.

Barneombudet er bekymret

Barneombudet advarer om konsekvensene stengningen kan ha for sårbare barn.

«Alle landets familievernkontorer er stengt og alle barn er hjemme fra skole og barnehage. Da er det kanskje ekstra viktig at vi er obs på de sårbare barna. Vi ser heldigvis at mange skoler nå oppretter kontaktpunkter for elevene sine, og håper flere følger etter», skriver Barneombudet på Facebook.

– Situasjonen vi nå befinner oss i kan også slite på familier som i utgangspunktet takler hverdagen bra, men dette er spesielt utfordrende for familier som i utgangspunktet sliter, sier barneombud Inga Bejer Engh til Dagsavisen.

Saken fortsetter under annonsen

Ombudet advarer om at det er en fare for at noen barn opplever roping og kjefting, slag, spark eller annen vold.

– Vanligvis er skole og barnehage, med lek og aktivitet, et viktig fristed for disse barna. Jeg er bekymret for at noen av dem kan ha det svært tøft nå, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Foto

TRYGGE VOKSNE: – Det er viktig at barn og unge har trygge voksne å snakke med, sier barneombud Inga Bejer Engh. (Foto: Barneombudet)

Oppfordrer kommunene til å ta ansvar

Barneombudet oppfordrer kommunene til å ta ansvar for barn som kan være i en vanskelig situasjon i disse dager.

– Det er viktig at barn og unge har trygge voksne å snakke med, og steder de kan be om hjelp. Regjeringen har åpnet for at det kan eksistere et skoletilbud til de som har særlig omsorgsbehov. Nå må hver enkelt kommune ta et ansvar for de barna det gjelder og sørge for at det kommer et tilbud på plass, sier Bejer Engh til Dagsavisen.

Saken fortsetter under annonsen

Den kommunale familieverntjenesten driver en omfattende virksomhet. Årlig får 150.000 barn og voksne hjelp ute i kommunene av familieverntjenesten. Den tilbyr blant annet Sinnemestring, parterapi, familieterapi, foreldreveiledning og samtaletilbud for barn, skriver avisen.

Veiledningstelefon

Familieverntjenestene, herunder lovpålagt mekling, ansees ikke som kritiske samfunnsfunksjoner som må holdes åpne, Det vurderes heller ikke som riktig å kreve at foreldre møter til lovpålagt mekling i den situasjonen landet nå er inne i. Meklinger må derfor utsettes. Dette gjelder også meklinger hos våre eksterne meklere, skriver Bufdir i varselet om stenging av familievernkontorene.

Bufdir opplyser at det er opprettet en nasjonal veiledningstelefon for foreldre som opplever det kritisk å ikke få bestilt eller gjennomført mekling i stengningsperioden. Disse kan henvende seg for informasjon og veiledning på tlf. 400 31 501.