KVALITET: Skolepolitiske talsperson for Oslo Høyre, Silje Lutro, vil ha fokus på kvaliteten på skolene i Oslo, ikke elevsammensetningen. En ny bok viser at skolene i Oslo blir stadig mer segregerte. 

Foto

Jil Yngland / NTB scanpix

Høyre-skepsis til tiltak mot skolesegregering

Publisert: 19. august 2020 kl 08.32
Oppdatert: 19. august 2020 kl 08.35

– Jeg er ikke enig premisset om at barn av minoritetsspråklig foreldre er et problem eller utfordring for skolene. Vi har masse gode skoler i Oslo, og mange av skolene som scorer høyt på nasjonale prøver, har også en høy andel med minoritetsspråk, sier skolepolitiske talsperson i Oslo Høyre, Silje Lutro til NTB i en kommentar til en ny bok om økende skolesegregering i hovedstaden.

Både høyre- og venstresiden i Oslo blir anklaget for å ha sviktet fellesskolen og økt segregeringen mellom skolene i boken «Skolevalget – om skoler som konkurrerer og elever som velges bort» av forfatter og journalist Ida Søraunet Wangberg, som kom ut på Manifest forlag denne uken.

I boken dokumenteres en stadig mer klasse- og etnisk segregert skolehverdag i Oslo-skolen.

Jeg mener det er en avsporing fra målet hvis vi begynner å flikke på skolegrensene.

Høyre vil frede skolekretsene

Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) uttalte til NTB i helgen at byrådet blant annet ser på finansieringssystemet for skolene og på hvordan inntaksområdene til skoler settes for å forsøke å motvirke utviklingen.

Lutro oppfordrer Thorkildsen til å la skolekretsene få være i fred.

Saken fortsetter under annonsen

– Jeg mener det er en avsporing fra målet hvis vi begynner å flikke på skolegrensene og tror det gir noe resultater på elevens læring. Da må vi begynne i helt andre enden og lage gode skoler og ikke flytte rundt på noen få elever, sier Lutro til NTB.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Foto

TAFATT: Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), mener Oslo Høyre viser en tafatt holdning til integreringsarbeidet i Oslo-skolen. (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix)

– At Høyre er tafatte i integreringsarbeidet og ikke vil gjøre noe for å motvirke segregering i enkelte deler av byen, er verken nytt eller særlig overraskende, sier Thorkildsen i en kommentar.

– Inntaksområder til skolene justeres regelmessig, blant annet på grunn av endring i bosetting og befolkningens alder. At man da også tar hensyn til et mål om mangfoldige elevgrupper synes jeg er god politikk, sier hun.

Kvalitet viktigst

I boken legges hovedskylden på den økende segregeringen i Oslo-skolen på det tidligere Høyre-byrådet som på begynnelsen av 2000-tallet innførte fritt skolevalg, stykkprisfinansiering og offentliggjøringen av skoleresultater i Oslo-skolen.

Saken fortsetter under annonsen

– Når du nå 20 år etter ser hvor delt og segregert osloskolen har blitt, tenker du at denne politikken har feilet?

– Jeg tenker at begge sider av det politiske Oslo må ta ansvar all den tid vi begge har sittet i byråd, men osloskolen har over tid hatt veldig mye å være stolt av, og har vist at uavhengig av sammensetning på skolene, så kan skolene gjøre det veldig bra. Det som er viktig, er at det er høy kvalitet på skolen, at undervisningen er bra og at elever som trenger ekstra hjelp, får det, ikke den statistiske sammensetningen av elevgruppene, sier Lutro.

Høyre later som om de har innført «fritt skolevalg» i grunnskolen, men sannheten er at nærskoleprinsippet gjelder

Frykter for fritt skolevalg

Hun frykter at SV fremover vil vinne fram i byrådet med sitt programfestede ønske om å endre ordningen med fritt skolevalg i grunnskolen, slik at søknad om skolebytte skal begrunnes med behov hos eleven.

Dette er også et av forslagene fra Wangberg for å redusere segregeringen. Forslaget er i dag ikke en del av byrådsplattformen som Oslo-byrådet, utgått av SV, Ap og MDG, styrer på bakgrunn av.

– Jeg har ikke tro på at man skal gjøre seg til overdommer overfor foreldrene og bestemme seg for hva som er riktige eller gale grunner til å bytte skole, mener Lutro.

Saken fortsetter under annonsen

Nærskoleprinsipp

– Jeg tror egentlig Høyre vet at skoletilhørighet i grunnskolen styres av to regler i nasjonal lovgiving: en rett til å gå på nærskolen og en rett til å søke om skolebytte. Høyre later som om de har innført «fritt skolevalg» i grunnskolen, men sannheten er at nærskoleprinsippet gjelder, kommenterer Thorkildsen.

SV-politikeren påpeker at det noen steder er et betydelig problem at mange søker seg til andre skoler.

– Dette er problemer vi både anerkjenner og tar tak i, og er blant annet grunnen til at vi vil endre finansieringen av skolene. Jeg registrerer at Høyre ikke vil gjøre noe med det, sier hun.