IKKE FORNØYD: Leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet nekter å godta trygdeoppgjøret. Bildet er fra en pensjoniststreik utenfor Stortinget i fjor. 

Foto

Terje Pedersen / NTB scanpix

Pensjonistforbundet

Nekter å godta redusert kjøpekraft for pensjonistene

Publisert: 2. september 2020 kl 11.38
Oppdatert: 2. september 2020 kl 13.38

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la onsdag fram resultatet av årets trygdeoppgjør, som omfatter én million trygdemottakere og pensjonister.

– Alderspensjonen under utbetaling får en økning i pensjonen på 0,74 prosent fra 1. mai, heter det.

På spørsmål bekreftet Isaksen at prisveksten trolig vil øke noe mer enn lønnsveksten for pensjonistene.

Vil ikke skrive under

Pensjonistforbundet vil ikke skrive under på protokollen fra trygdeoppgjøret.

Pensjonistene får ikke ta del i velstandsutviklingen på samme nivå som samfunnet for øvrig.

Begrunnelsen er at pensjonistene nok en gang taper kjøpekraft. Trygdeoppgjøret innebærer at pensjonistene ligger an til å få en nedgang i realinntekten på 0,15 prosent.

Saken fortsetter under annonsen

– Til tross for at oppgjøret har medført at pensjonene er regulert lavere enn prisveksten i fem av de siste seks årene, griper ikke regjeringen inn. Pensjonistene får ikke ta del i velstandsutviklingen på samme nivå som samfunnet for øvrig, og det er et system vi ikke aksepterer, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

Lønnsnedgang

Årets oppgjør i det såkalte frontfaget, som omfatter konkurranseutsatt industri, endte på en lønnsvekst på 1,7 prosent. Frontfaget er retningsgivende for de øvrige oppgjørene.

Bakteppet er en anslått prisvekst på 1,4 prosent i år, og dermed får lønnsmottakerne trolig en svak reallønnsvekst.

I årene 2015 til 2018 opplevde pensjonistene reallønnsnedgang, mens de i fjor fikk noe økt kjøpekraft.

Pensjonsreform

Grunnen til at pensjonistene ofte har sakket akterut, er regelen som ble innført i forbindelse med pensjonsreformen i 2011.

Saken fortsetter under annonsen

Den sier at pensjonen skal reguleres i takt med lønnsveksten, minus 0,75 prosentpoeng. Uføretrygd, som også omfattes av trygdeoppgjøret, reguleres derimot med lønnsveksten.

Pensjonistforbundet la før årets oppgjør krav om at underreguleringen på 0,75 prosentpoeng oppheves, og at pensjonistene får forhandle på linje med lønnsmottakere.

De krevde også at frontfagsoppgjøret legges til grunn for årets oppgjør, midler til reformer for eldre og uføre, at trygdeoppgjøret behandles i Stortinget og at uføres alderspensjon må skjermes mot levealdersjusteringen.