DEPARTEMENTET KJENTE JUSSEN BEST: Jussprofessor mener at Nav ikke hadde hovedansvaret for Nav-skandalen, men at departementet kjente bedre til EØS-retten. I disse dager et det ett år siden avsløringene.

Foto

Øivind Fjeldstad

Jussprofessor

Regjeringen må ta hovedansvaret for trygdeskandalen

Publisert: 2. november 2020 kl 08.24
Oppdatert: 2. november 2020 kl 08.24

Ikdahl mener tvert imot at Arbeids- og sosialdepartementet har sluppet for billig unna i Nav-skandalen.

– Departementet hadde mer kunnskap om EØS-rettens betydning for norsk trygderett enn noen andre, sier hun til Dagsavisen. Hun mener at regjeringens granskingsutvalg bommet kraftig da hovedansvaret for trygdeskandalen ble plassert hos Nav og mener det er snakk om ansvarspulverisering.

– Det er ikke min rolle å si om noen burde gå av eller ikke, men jeg tror det er viktig å plassere ansvaret tydeligere mellom de ulike aktørene. Vi snakker tross alt om forskjellige typer ansvar og feil som er begått, sier hun til avisen.

Foto

ANSVARSPLASSERING: – Det er ikke min rolle å si om noen burde gå av eller ikke, men jeg tror det er viktig å plassere ansvaret tydeligere mellom de ulike aktørene, sier jussprofessor Ingunn Ikdahl. (Foto: UiO)

Sammen med kolleger ved det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo har hun opprettet en egen blogg om skandalen, og nøler ikke med å karakterisere den som den største rettssikkerhetsskandalen etter krigen.

Leder for granskningsutvalget, professor Finn Arnesen, sier til Dagsavisen at han ikke er enig i kritikken.

– Vårt mandat var å avdekke hvordan feilen har kunnet skje og pågå over så lang tid. Nav er pianisten som spiller etter notene som er gitt, notene her er gitt av departementet, og ingen i publikum hadde EØS-gehør, slår han fast.

Saken fortsetter under annonsen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har innkalt granskingsutvalget og tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til ny høring om trygdeskandalen 27. november.