IKKE TILSTREKKELIG: Unge funksjonshemmede mener regjeringen gjør for lite for elever med tilretteleggingsbehov.

Foto

Wavebreakmedia

Unge funksjonshemmede

Skuffende medisin fra regjeringen

Publisert: 15. mai 2020 kl 10.54
Oppdatert: 30. juli 2020 kl 12.15

Denne uken kom regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det reviderte budsjettet skal forsøke å få landet på beina igjen etter korona-krisen.

Men ifølge organisasjonen Unge funksjonshemmede er ikke budsjettet noe å juble over. De er særlig bekymret for at regjeringen ikke gjør mer for å dekke kommunenes økte utgifter og inntektsbortfall i koronakrisen.

– Dette er svært alvorlig. Vi frykter kommunene vil bli tvunget til å kutte i grunnleggende tjenester på kryss og tvers av Norge. Det kommer i så fall til særlig å ramme ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, sier generalsekretær Leif-Ove Hansen på organisasjonens egne nettsider.

Lovende, men mangelfull skolepakke

Regjeringen foreslår også en egen tiltakspakke på 170 millioner kroner for sårbare barn og unge. Blant annet foreslår de en tilskuddsordning for kommunene, fylkeskommunene og friskolene, så de kan ta igjen tapt progresjon i skolen etter korona-nedstengningen. Regjeringen sier at elever med spesialundervisning skal prioriteres. Det har vært en viktig sak for Unge funksjonshemmede.

– Det er gledelig at regjeringen setter av midler til å særlig føle opp elever med spesialundervisning. Mange av disse elevene har opplevd at det spesialpedagogiske tilbudet har fullstendig sviktet i koronakrisen, sier Hansen.

Han mener likevel at tiltakspakken ikke er tilstrekkelig. Forrige uke krevde Unge funksjonshemmede og fire andre organisasjoner en egen tiltakspakke for elever med tilretteleggingsbehov. Hansen mener Regjeringen bør følge denne opp.

Saken fortsetter under annonsen

Trengs tiltak mot varig utenforskap

Nav får 700 millioner kroner ekstra i det foreslåtte budsjettet, men det settes ikke av mer midler til arbeidsmarkedstiltak. Hansen mener oppfølging av ungdom og funksjonshemmede må være særlig prioritert i Nav i koronakrisen.

– Vi er oppriktig bekymret for at denne krisen kommer til å skyve dem som allerede står utenfor enda lengre bort fra arbeidslivet. Regjeringen må komme med tydeligere tiltak for å unngå et varig utenforskap blant ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, avslutter han.