ASYLSØKERE: I dag bor det 115.100 flyktninger i Norge som har kommet hit som asylsøkere. Bildet viser asylsøkere som kommer over grensestasjonen ved Storskog i Finnmark i 2015.

NTB scanpix/AFP PHOTO/JONATHAN NACKSTRAND

Tre av ti innvandrere har flyktningbakgrunn

Publisert: 13. mai 2020 kl 08.52
Oppdatert: 13. mai 2020 kl 08.52

Antall personer med flyktningbakgrunn økte med 4.500 i fjor, og de utgjør  4,4 prosent av befolkingen i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Personer med flyktningbakgrunn omfatter asylsøkere som har fått opphold i Norge, overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) som har kommet hit etter avtale med FN og personer med familietilknytning til en flyktning.

Nesten halvparten har asylbakgrunn

Nesten halvparten av alle med flyktningbakgrunn i Norge – 115.100 – har kommet hit som asylsøkere. 40.700 har kommet som kvoteflyktninger, og de utgjør nå 17 prosent av alle med flyktningbakgrunn.

Ved inngangen til 2020 var det dessuten 64.800 personer som har kommet til Norge gjennom familieinnvandring til en flyktning. Dette er personer som enten er blitt gjenforent med familie eller som har etablert familie med noen som har kommet tidligere til Norge av fluktgrunner. I statistikken blir også disse regnet som personer med flyktningbakgrunn.

I alt utgjør familietilknyttede vel én av fire av alle personer med flyktningbakgrunn. Det siste året har det vært en økning på vel 1.000 personer som har kommet på grunn av familietilknytning.

Flest fra Syria og Somalia

Saken fortsetter under annonsen

Syrere er den største gruppen med flyktningbakgrunn og er den gruppen som har økt mest de siste årene.

Ved inngangen til 2020 var det bosatt 30.600 fra Syria med flyktningbakgrunn i Norge. Halvparten av dem er asyltilfeller, mens 30 prosent er overføringsflyktninger. De resterende 20 prosentene er familietilknyttede til disse.

Den nest største gruppen av personer med flyktningbakgrunn er fra Somalia, med 27.400 personer. Blant disse er det en større andel familietilknyttede. Om lag fire av ti somaliere har kommet til Norge på grunn av familiegjenforening.

Eritreere utgjør den tredje største gruppen, med 22.300 personer, etterfulgt av irakere med 21.400 og afghanere med 16.700 personer med flyktningbakgrunn.

Endring i landbakgrunn

Statistikk for utviklingen i antall personer med flyktningbakgrunn fra 1990 til 2020, viser at det er variasjoner i tilstrømming fra ulike land.

Tidlig på 1990-tallet kom det mange fra Vietnam. De utgjør fremdeles en av de største gruppene i Norge, men det har kommet få nye flyktninger derfra etter 1990.

Saken fortsetter under annonsen

Også Bosnia-Hercegovina er en av de største gruppene. Derfra kom det mange under borgerkrigen på midten av 1990-tallet, men kurven flatet ut etter 1996, da det ble inngått en fredsavtale i landet.

 Selv om Syria og Somalia i dag er de største landgruppene, har det kommet få herfra tidligere. For Syria sin del begynte tilstrømmingen etter 2015. For Somalia har det vært relativt store årlige tilstrømminger etter 2000, men antallet er blitt betraktelig redusert etter 2016.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no