GJØR DØREN HØY, GJØR PORTEN VID: Velferdkonferansen 2021 har tittelen «Gjør døren høy, gjør porten vid» og tar opp hvordan vi håndterer utfordringer knyttet til utenforskap, arbeid og inkludering i kjølvannet av koronapandemien.

Velferdkonferansen 2021

Få med deg årets store konferanse om velferd, arbeid og inkludering

Publisert: 24. juni 2021 kl 10.40
Oppdatert: 12. august 2021 kl 13.11

Koronapandemien og nedstengingen av landet utløste den største arbeidsledighetskrisen i Norge siden Den andre verdenskrigen. Krisen har rammet skjevt og har særlig gått ut over grupper med svak tilknytning til arbeidslivet, som unge, lavt utdannede og innvandrere.

Pandemien har samtidig gjort det enda mer utfordrende enn før å komme inn på arbeidsmarkedet for jobbsøkere hull i CV-en, personer med nedsatt funksjonsevne eller de som har psykiske helseplager.

Dette er bakteppet for Velferdkonferansen 2021, som Velferd.no og Dagens Perspektiv arrangerer 28.-29. oktober i år.

Velferdkonferansen er en årlig møteplass for personer som er jobber med eller er opptatt av velferdsspørsmål, og på årets konferanse stilles blant annet disse spørsmålene:

  • Hvordan kan vi styrke innsatsen for å skape et arbeidsliv for alle?
  • Kan økt digitalisering og andre koronaerfaringer gi oss nye verktøy for å hindre utenforskap?
  • Hvorfor gjør vi ikke mer av det vi vet at virker?
  • Hva kan vi lære av gode eksempler på inkludering av mennesker i utkanten av arbeidslivet?

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Foto

HOVEDINNLEDER: Seniorforsker Simen Markussen vil holde hovedinnlegget på Velferdkonferansen. Han skal ta opp hvordan vi kan hindre at arven etter pandemien blir et samfunn med økte forskjeller og økt utenforskap. (Foto: Foto Jan Richard Kjelstrup/ASD)

Saken fortsetter under annonsen

Konferansen åpner med et hovedinnlegg av seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret. Han har blant annet forsket på hvem som har vært særlig rammet av koronapandemien, og har deltatt i en rekke forskningsprosjekter og utredninger om utenforskap og inkludering.

På konferansen vil du også møte blant andre Nav-direktør Hans Christian Holte, Fafo-forsker Anne Hege Strand, forfatter og Fritt Ord-prisvinner Bjørn Hatterud, Sisters in Business-gründer Farzaneh Aghalo, direktør Ingrid Ihme i Telenor Open Mind og stortingsrepresentantene Heidi Nordby Lunde og Per Olaf Lundteigen.

Velferdkonferansen 2021:Gjør døren høy, gjør porten vid

Tema for Velferdkonferanansen 2021 er utenforskap, arbeid og inkludering i kjølvannet av pandemien.

  • Konferansen arrangeres 28.-29. oktober på Gardermoen.
  • Du kan delta fysisk på konferansen eller følge konferansen digitalt.
  • Early bird: Ved påmelding før 15. august får du 1000 kroner i avslag på konferanseavgiften.

For informasjon og påmelding: www.velferdkonferansen.no

Unge på randen

Over hundre tusen unge står utenfor arbeid og utdanning, og koronapandemien kastet flere unge ut i arbeidsledighet. Hva kan gjøres for å fange opp de unge på randen? er spørsmålet som stilles i en av bolkene på Velferdkonferansen.

Temaet vil blant annet bli belyst av Fafo-forsker Anne Hege Strand, som har deltatt i flere forskningsprosjekter om unge utenfor arbeid og utdanning. Hun har også forsket på hvordan Navs innsats for utsatt ungdom fungerer.

Inspirasjonstimen

Saken fortsetter under annonsen

Velferdkonferansen er ikke bare en arena for å ta opp utfordringene med å skape et mer inkluderende samfunn og arbeidsliv. Det er også en arena for å vise hente fram de gode eksemplene som kan være en inspirasjon for andre.

Derfor er Inspirasjonstimen et fast innslag på Velferdkonferansen, og en av inspirasjonstimene handler om de unge på randen. Der vil du møte Annette Lilletvedt, gründer og daglig leder av den sosiale entreprenøren PitStop, som arbeider med å forebygge skolefrafall og gi unge trygghet kunnskap og erfaring til å lykkes i arbeidslivet. Dette arbeidet gjør PitStop i samarbeid med arbeidsgivere, Nav og lokale myndigheter.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Foto

GRÜNDER: Bedriften Sisters in Business har skapt arbeidsplasser for innvandrerkvinner. Gründer Farzaneh Aghalo kommer på Velferdkonferansen.(Foto: Ingar Sørensen)

I en annen inspirasjonstime vil du møte sosial entreprenør og gründer Farzaneh Aghalo. Hun står bak suksessbedriften Sisters in Business, som har skapt arbeidsplasser for innvandrerkvinner i samarbeid med Nav, Asker kommune og flere private bedrifter.

På konferansen kan du også møte daglig Linda Nygård i Spesialistbedriften i Ålesund, som har skapt en god arbeidsplass for unge voksne med Asperger syndrom. Til konferansen kommer dessuten direktør Ingrid Ihme i Telenor Open Mind, som i mange år har bidratt til å styrke jobbmulighetene for personer med nedsatt funksjonsevne eller minoritetsbakgrunn.

Du kan melde deg på Velferdkonferansen her: www.velferdkonferansen.no

Saken fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Foto

NAV-ERFARING: Linn Herning i For velferdsstaten vil fortelle om sine egne erfaringer med Nav, da kronisk sykdom ga henne nærkontakt med det offentlige velferdsapparatet. (Foto: For velferdsstaten)

Søkelys på velferdsstatens fotsoldater

Under koronapandemien har arbeidshverdagen vært krevende for dem som jobber i velferdsstatens førstelinje. Men også i mer normale tider er utfordringene mange for dem som jobber i førstelinja i Nav eller som veiledere i arbeidsinkluderingsbedrifter.

På den ene siden har de ansvar for å sette den politisk vedtatte arbeidslinja ut i praksis, men de skal samtidig ivareta behovene til dem som trenger hjelp fra velferdsstaten.

På Velferdkonferansen vil førsteamanuensis Sidsel Natland ved OsloMet fortelle om resultatene fra et forskningsprosjekt som har undersøkt hva som skal til for at brukere skal ha gode opplevelser i møtet med det offentlige velferdsapparatet. Fagrådgiver Anette Wagle Nav Asker vil dele sine erfaringer fra arbeid med arbeidsrettet oppfølging, og daglig leder Linn Herning i For velferdsstaten vil fortelle om sine personlige erfaringer med Nav, da kronisk sykdom ga henne nærkontakt med det offentlige velferdsapparatet.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Saken fortsetter under annonsen

Foto

DEBATT: Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde fra Høyre møter Senterpartiets Per Olaf Lundteigen til debatt om hvordan vi kan lykkes med å mobilisere arbeidskraften som finnes i Norge. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen og Stortinget)

 «Ring Nav før du ringer utlandet»

Koronapandemien har avdekket farene ved å gjøre arbeidslivet avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Bevisstheten har økt om at vi bør satse mer på å mobilisere, kvalifisere og inkludere arbeidskraftressursene som finnes i Norge. Det har aktualisert oppfordringen statsminister Erna Solberg kom med før pandemien: «Ring Nav før dere ringer utlandet»

Det er et paradoks at mange nordmenn står utenfor arbeidslivet, mens arbeidsgivere rapporterer om stor mangel på arbeidskraft. Velferdkonferansen vil rette søkelyset på hva som kan gjøres for rette opp i dette misforholdet.

Nav-direktør Hans Christian Holte vil innlede om hvordan Nav kan bidra til å skaffe arbeidskraften som trengs, og HR-direktør Håvard Kvarme i Aker Solutions vil fortelle om et pionerprosjekt der Aker Solutions samarbeider med Nav om opplæring av fagarbeidere.

Deretter vil stortingsrepresentantene Heidi Nordby Lunde fra Høyre og Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet møtes til debatt om hvordan vi kan lykkes med å mobilisere arbeidskraften som finnes i Norge.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Saken fortsetter under annonsen

Foto

FRA UFØRETRYGDET TIL PRISVINNENDE FORFATTER: Bjørn Hatterud har hatt suksess med bøkene Mot Normalt og Mjøsa rundt med mor og er tidlelt Fritt Ords pris for sitt bidrag til å løfte fram funksjonshemmede funksjonshemmedes erfaringer. (Foto: Samlaget)

Omveien til arbeidslivet

«Den beste veien til drømmejobben er ofte omveien.» Det er en erfaring Bjørn Hatterud har gjort.

Hatterud ble uføretrygdet da han var 30 år, men har etterpå har hatt suksess som musiker, kurator, skribent og forfatter. I vår ble han tildelt Fritt Ords pris for sitt bidrag til å løfte fram funksjonshemmedes erfaringer.

Bøkene Mot Normalt og Mjøsa rundt med mor, som Hatterud vant kritikerprisen for, er tankevekkende personlige beretninger om det å ikke passe inn. På Velferdkonferansen vil han holde et inspirasjonsforedrag basert på erfaringer fra et liv som ikke har vært helt A4.

For mer informasjon om programmet og påmelding, se konferansensen nettsider: www.velferdkonferanen.no

HOVEDINNLEDER: Seniorforsker simen Markussen skal holde hovedinnlegget på Velferdkonferansen. Han skal snakke om hvordan vi kan hindre at arven etter pandemien blir et samfunn med økte forskjeller og økt utenforskap. (Foto: Foto Jan Richard Kjelstrup/ ASD)

RING NAV FØR DERE RINGER UTLANDET: Nav-direktør Hans Christian Holte kommer til Velferdkonferansen for å fortelle hvordan Nav kan bidra til å skaffe arbeidskraften norske bedrifter trenger. (Foto: Nav)

DEBATT: Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde fra Høyre møter Senterpartiets Per Olaf Lundteigen til debatt om hvordan vi kan lykkes med å mobilisere arbeidskraften som finnes i Norge. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

FRA UFØRETRYGDET TIL PRISVINNENDE FORFATTER: Bjørn Hatterud har hatt suksess med bøkene Mot Normalt og Mjøsa rundt med mor og er tidlelt Fritt Ords pris for sitt bidrag til å løfte fram funksjonshemmede funksjonshemmedes erfaringer. (Foto: Samlaget)

DEBATT: Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet skal debattere med Heidi Nordby Lunde fra Høyre på Velferdkonferansen. (Foto: Stortinget)

GRÜNDER: Farzaneh Aghalo har gjennom bedriften Sisters in Business skapt arbeidsplasser for innvandrerkvinner. (Foto: Sisters in business)