Illustrasjonsfoto.

Foto

Kiosea39 | Dreamstime.com

Hvor er dere, damer? ­Digitaliseringen trenger dere!

Publisert: 26. november 2018 kl 09.07
Oppdatert: 26. november 2018 kl 09.07

Camilla Tepfers er partner i inFuture. 

SYNSPUNKT: Ifølge World Economic Forum er det bare Island som har et mindre kjønnsgap enn Norge. Når det er sagt, er kvinner underrepresentert innen teknologi i hele verden, også i Norge.

Siste tall fra Samordna Opptak viser at 27 prosent av søkerne til teknologifag er kvinner. På NTNU er 16 prosent av dem som har søkt på data, elektronikk eller robotstudier kvinner. I hele OECD-området har kvinner generelt lavere sannsynlighet for å prestere høyt på problemløsning i teknologitunge miljøer enn menn.

Dessverre er dette kjønnsgapet særlig stort i Norge. På den annen side ser vi en positiv utvikling. Samlet ser vi en vekst i patentsøknader innen IKT-feltet. Denne veksten har vært 40 prosent høyere for kvinnelige oppfinnere enn for mannlige (2004-15). Denne sterke vekstraten for kvinner er større innenfor IKT enn andre felt.

Det får vi ta som en oppmuntring, for mangfold blant de digitale hodene blir viktigere i fremtidens arbeidsliv.

Våre nye kolleger, robotene

Vi er nå i digitaliseringens andre bølge. Frem mot 2025 estimeres det at én av tre jobber i Norge vil bli sterkt påvirket av digitalisering og automatisering. Nå berører det oss alle. Maskinene kommer ikke og tar jobbene våre. De overtar dog en del av våre arbeidsoppgaver. De blir våre nye kollegaer.

Saken fortsetter under annonsen

I denne omstillingen blir digital tverrfaglighet viktigere. Det vil si at opplæring, utdanning og etterutdanning i nær alle fag trenger en større digitalandel fremover enn tilfellet er nå. Det er viktig for at de som jobber i så ulike sektorer som handel, helse og juss, for å ta noen eksempler, skal bli gode kravstillere. Hvordan skal de nye tjenestene, muliggjort av maskiner som lærer, se ut? Gode svar på det spørsmålet forutsetter digital kompetanse hos dem som jobber i de berørte virksomhetene.

Bedre med balanse

I tillegg til digital breddekompetanse, trenger vi digital spisskompetanse i Norge. Det er nødvendig for at vi skal kunne skape de nye jobbene. Disse jobbene kan komme innen svært ulike sektorer, og dermed er større mangfold blant dem som har slik spisskompetanse vesentlig.

Vi trenger kvinnelige markeds­førere og forretningsutviklere, men vi trenger også kvinnelige hardcore kodere

En studie gjennomført blant 1400 personer tilknyttet 100 arbeidsgrupper i 17 forskjellige land, fant at grupper med god kjønnsbalanse i større grad evner å eksperimentere, være kreative, dele kunnskap og gjennomføre oppgavene de er satt til.

En OECD-studie viser imidlertid at oppstartsselskaper med kvinnelige ledere har lavere sannsynlighet for å få investorer, de mottar lavere beløp og blir i mindre grad kjøpt opp. Det fremstår som uheldig. En analyse av 20.000 oppstartsselskaper gjennomført av Dow Jones viser nemlig at sannsynligheten for å lykkes øker når selskapene har kvinnelige ledere.

Hardcore koderkvinner

Saken fortsetter under annonsen

Det gjøres mye for å at flere kvinner skal ta del i teknologiutviklingen. Rekrutteringskampanjer og konferanser viser frem kvinner i teknologisektoren som rollemodeller. Det er bra. Vi trenger kvinnelige markedsførere og forretningsutviklere, men vi trenger også kvinnelige hardcore kodere. Programmeringskompetanse er det som tilfører mye av magien i de nye løsningene. Det er språket vi snakker med maskinene på. Dette språket må også beherskes av kvinner.

Vi trenger flere dyktige teknologer, kvinner som menn. Hvis vi tenker utradisjonelt kan vi kanskje nå ut til mange nok med dette budskapet. Kan hende er TV-serier et godt virkemiddel? Drama kan være meget effektivt for å ta opp samfunnsspørsmål og berøre våre holdninger. For eksempel har NRKs Skam truffet ungdom over hele verden med tema som seksuelle overgrep og homofili. TV-serien Silicon Valley løfter frem digitale nerder, om enn med klassiske kjønnsroller. Komiserien Makeshift Society skal lanseres neste år. Her dreier handlingen seg om en kvinnelig teknologigründer. Et imponerende rådgiverkorps av suksessfulle, kvinnelige ledere bidrar til seriens troverdighet og utfordrer kjønnsstereotypiene.  

I fremtidens arbeidsliv trenger vi et større mangfold blant digitalhodene. Vi trenger menn, og vi trenger kvinner. La oss tenke nytt for å motivere flere til en digitalkarriere.

Synspunkt
søn 20.02.2022 23:47

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.