Foto

Mentatdgt / CC

Hvordan bruke 500 milliarder til likestilling og mangfold?

Publisert: 5. september 2019 kl 09.26
Oppdatert: 5. september 2019 kl 09.26

Brit-Agnes Sværi har 20 års forhandlingserfaring som innkjøpsdirektør fra mange bransjer og forhandler med globale leverandører. 

SYNSPUNKT. Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for over 500 milliarder kroner. Hvordan bruker innkjøpere sin innkjøpsmakt til å fremme likestilling og mangfold hos leverandørene?

Regjeringen mener vi må bruke offentlige midler bedre og mer effektivt. Mangfold i bedrifter gir signifikant bedre resultater og øker innovasjon. Vi trenger en mangfoldsmobilisering innen innkjøpsfaget. 

Hvordan er mangfoldet hos leverandørene dine? Spør du om andelen kvinner og menn i styret og ledergruppen? Eller hva de gjør for å tiltrekke seg medarbeidere med forskjellig bakgrunn? Hvis svaret er nei, hvordan vet du da om du har de mest konkurransedyktige leverandørene for fremtiden? Mangfoldet hos leverandører dine vil være avgjørende for konkurranseevnen din fremover. 

Hvorfor er mangfold viktig? Fordi det lønner seg.

Mangfold gir:    

  • 35 prosent større sjanse for lønnsomhet over gjennomsnittet -> små investeringer i mangfoldsstrategi og korrekt opplæring av ledelsen for å skape en inkluderende arbeidsplass vil gi høyere avkastning (Kilde:McKinsey – Why diversity matters

  • 1,7 ganger større sjanse for å være innovasjonsledende innenfor eget fagfelt -> bli den beste i eget marked (Kilde: Josh Bersin 2016)

  • 70 prosent større sannsynlighet for å nå ut til nye markeder -> større markedsandeler = økt bunnlinje (Kilde:Harvard Business Review, 2013 )

  • Ved å rekruttere flere kvinner inn i arbeidslivet kan det globale BNP øke med så mye som 26 prosent. (Kilde:McKinsey)

  • 67 prosent ønsker seg en arbeidsplass med et bredt mangfold -> du blir derfor en attraktiv arbeidsplass og kan tiltrekke deg de beste talenter (Kilde: Glassdoor)

Saken fortsetter under annonsen

Som innkjøpsdirektør har jeg utviklet innkjøpsfunksjoner i mange store bransjer i Norge. Jeg har ofte vært den første og eneste kvinnen i ledergrupper og avdelinger. Jeg har profesjonalisert innkjøpsfunksjoner i mannsdominerte bransjer som: Bygg & anlegg, olje & gass, energi og samferdsel.

Jeg har lang erfaring i hvordan økt kjønnsmangfold bidrar til et bredere grunnlag for gode forretningsbeslutninger. Studier viser at selskaper med både menn og kvinner i styre og ledelse oppnår signifikant bedre økonomiske resultater, (McKinsey, Boston Consulting Group)  

Hva med leverandørene?

De fleste moderne selskaper kjenner til forskning og positive resultater knyttet til mangfold og begynner å få fokus på temaet. Men, de fleste har kun mangfoldstiltak for egen organisasjon. 

Selskaper mangler tiltak for å øke mangfoldet hos samarbeidspartnereleverandører og kunder.

For mange bransjer utgjør innkjøp opptil 70% av omsetningen. Innkjøpsfunksjoner har derfor en unik mulighet til å bidra til økt mangfold. Ved å kreve og utfordre leverandør på mangfold, vil dette også bidra til økt fokus og mangfold i samfunnet forøvrig. Det er bra for business og det er bra for samfunnet.   

Jeg var prosjektleder for et mangfoldsprosjekt i et av Norges tre største selskaper i 2017. Som ett tiltak, foreslo jeg at innkjøpere skulle stille spørsmål til leverandørene om hvordan de jobbet med mangfold.

Saken fortsetter under annonsen

Responsen fra prosjektet var negativ. Det ble ikke engang tema for diskusjon. Dette selskapet hadde igangsatt et mangfolds-prosjekt, for å øke andelen kvinner, på alle nivåer i organisasjonen.

Kjønnsfordelingen i selskapet var ca. 80% menn og 20% kvinner. Leverandør- porteføljen var også mannsdominert. Tanken om å spørre leverandørene om deres arbeid med mangfold  virket helt fremmed.      

Noen selskaper har gått foran og stiller krav om flere kvinner som partnere i advokatfirmaer, der kjønnsbalansen er veldig skjev. Dersom man ikke ønsker å stille krav om mangfold, kan man starte med et enkelt spørsmål til leverandørene: Hvordan jobber dere med mangfold? 

Når kunder stiller denne type spørsmål, vil leverandørene få en bevissthet og fokus på temaet, som er en god start.

Mangler i regjeringens handlingsplan?

Regjeringen har startet med en handlingsplan for klima- og miljøvennlige innkjøp. De vil også legge til rette for flere innovative innkjøp.

Skal du være innovativ må du ha et bredt spekter av ideer og innfallsvinkler, noe som krever mangfold i organisasjonen. Hvorfor er ikke mangfold inkludert i regjeringens handlingsplan?  

Saken fortsetter under annonsen

Vi må sørge for at offentlige innkjøp gjennomføres på best mulig måte, slik at innbyggerne får enda bedre kvalitet til en enda bedre pris enn i dag. Det er mange milliarder å hente på en bedre anskaffelsespolitikk, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. I tillegg til over 500 milliarder fra offentlige innkjøp, kommer alt innkjøpet fra private selskaper.

Her bør offentlig- og privat næringsliv ha samme interesse, økt konkurransekraft.

Skal Norge være konkurransedyktig i fremtiden må vi sørge for at vi har de beste talentene, i alle ledd i næringskjeden.

Da må vi sørge for å rekruttere og beholde talenter fra hele befolkningen uavhengig av kjønn, nasjonalitet, legning, alder og funksjonsnivå. La oss starte nå.