Kronikkforfatteren mener nye ledere ofte føler seg uforberedt til jobben (foto er en illustrasjon).

iStock

Feilslått lederutdanning på avveie?

Publisert: 6. mai 2020 kl 08.11
Oppdatert: 6. mai 2020 kl 08.11

Frode Dale er forfatter, ledelsesrådgiver og lederlos.

SYNSPUNKT. Etter mitt innlegg om «Feilslått lederutdanning» i Dagens perspektiv har det kommet to tilsvar. Begge tar opp viktige poenger, men lar være å diskutere mitt hovedanliggende: hva er årsaken til at mange av utdanningsinstitusjonene som tilbyr lederutdanninger ikke har noe særlig tilbud knyttet til det å bli leder for første gang?

Lederutdanning på avveie?

Stipendiat Bård Fyhn ved NHH skriver i sitt innlegg følgende:

«Det er feil at dagens lederutdanninger mangler fokus på å utruste fremtidige ledere. Hvorvidt det lykkes, er et annet spørsmål. Om mer enn anekdotiske bevis kan vise at førstegangsledere føler seg fullstendig uforberedt, er det bekymringsverdig og en tilbakemelding vi må ta på alvor».

Til det Fyhn beskriver som «anekdotiske bevis» har jeg følgende å si: litteratursøk og dybdelesing viser at samtlige studier som har undersøkt fenomenet, konkluderer med at førstegangsledere opplever seg uforberedt på hva som møter dem som «ferske» nye ledere.

Han sier videre at «det er feil at dagens lederutdanninger mangler fokus på å utruste fremtidige ledere». Dog er han usikker på om en lykkes? Til det er det å si følgende: det vet ikke utdanningsinstitusjonene noe særlig om, da de fleste ikke følger opp sine «lederstudenter» etter «noen år».

Saken fortsetter under annonsen

Når jeg snakker med dem, så er det mange som sier at det var/er vanskelig å bruke det de fikk da det «var for teoretisk» og «ikke relevant nok opp mot de konkrete lederutfordringene en havnet i».

Han snakker åpenbart om nyutdannede, mens jeg snakker om studenter generelt. Førstegangsledere har gjerne vært medarbeidere en stund og er slik sett ikke nyutdannet rett fra skolebenken.

Jeg er for øvrig helt enig med Fyhn at det er et for stort fokus på (bare) kunnskap og ikke resten av kompetansebegrepet på mange lederutdanninger.

Det viktigste jeg leser ut av Fyhn sitt innlegg er at er enig med meg om at Akademia bør se seg selv i kortene med et kritisk blikk og tørre å se på innholdet i dagens lederutdanning.

Derfor bør det her nevnes at Fyhn hadde invitert til en økt fra kl. 1200-1600 onsdag. 1 april for nåværende og tidligere studenter, næringslivet i Bergensregionen og ansatte ved både NHH og andre utdanningsinstitusjoner for å diskutere overgangen fra student til leder for første gang. Av naturlige årsaker er den seansen utsatt, men all honnør til Bård Fyhn og NHH for initiativet.

Kan man utdanne seg til å bli en god leder?

I sitt tilsvar 12. november skriver universitetslektor Karl Johan Gloppen mye bra om kompleksiteten i det å være leder og utøve lederskap i hverdagen. Der er det mye å hente for både studenter, ledere og de som skal trene/utvikle/støtte ledere.

Saken fortsetter under annonsen

Problemet er at han ikke nevner førstegangsledelse med ett eneste ord og det er jo merkelig da hele hensikten med innlegget mitt jo var å sette dette på dagsorden. Videre er det på plass med noen rettelser og presiseringer knyttet til hans innlegg.

Jeg har ikke skrevet at ledelse er som å kjøre en bil. Det jeg skrev som en metafor var at lederutdanning er som å ta teoriprøven og at en ikke kan kjøre bil ved kun å ta den. Like lite som en kan lede i praksis etter å ha tatt en selektiv lederutdanning.

Som handler om at en kun har tatt noen utvalgte fag(områder) innenfor det altomfattende ledelsesbegrepet. Det å lese til teoriprøven er en viktig, men langt fra tilstrekkelig forutsetning for å kunne kjøre bil. Kjøreopplæring er som kjent mye mer. Så her bommer Gloppen.

Jeg vet ikke hvor Gloppen har dette med å «produsere fiks ferdige kandidater» fra? Jeg har selvsagt ikke sagt, skrevet eller ment det. Det jeg har etterlyst er hvorfor ikke Akademia forbereder studentene på hva som kan og vil skje når de trer inn i en lederrolle for første gang?

Siden Gloppen altså ikke bruker begrepet førstegangsledelse eller førstegangsleder en eneste gang i sitt tilsvar, så blir jo spørsmålet: hvorfor ikke? Mitt hovedspørsmål – og dermed hovedankepunkt – gikk jo på hvorfor Akdemia ikke tilbyr studiepoenggivende kurs til de som ønsker å bli leder – for første gang – i akkurat det: å bli leder for første gang!

Kanskje har ikke Gloppen - eller Fyhn for den del - lest vår bok «På randen av ledelse – en veiviser i førstegangsledelse» eller professor Linda Hill ved Harvard sin bok «Becoming a manager»?  For det vil unektelig bli utfordrende å diskutere ett både empirisk og praktisk tema en ikke har satt seg grundig (nok)inn i!

Nå kan jeg selvsagt mistenkes for å prøve å få inn vår bok på pensum og dermed øke salget. Med nå snart 20 000 solgte eksemplarer så er nok ikke det mitt hovedanliggende. Den selger seg åpenbart selv. Til tross for at den altså nesten ikke er på pensum rundt omkring.

Saken fortsetter under annonsen

Førstegangsledelse og Akademia

Det å forberede «studenter» på hvilke prosesser som oppstår i overgangen fra fagperson til leder burde være relativt enkelt teoretisk. De to nevnt empiriske bøkene vil kunne si noe om hvilke læringsutfordringer som ligger å vente på de kommende førstegangslederne. Vår bok tar i tillegg med veien inn i lederrollen. Som i praksis handler om et lederskifte og hva en som ny leder (ikke)bør gjøre.

I ett slikt forberedende (prospektivt) kurs vil en kunne ta med mye av det både Gloppen og Fyhn er opptatt av forskningsmessig/teoretisk og så umiddelbart oversette dette til praksis. Eller mer konkret: i kontekst.

Gloppen, som skriver at han underviser i bl.a organisasjonsfag, kan da først lære studentene om organisasjonskultur og så snakke om hvordan en som ny førstegangsleder vil både bli påvirket av og måtte jobbe med dette temaet. Særlig dersom en kommer utenifra og skal bli en del av det som ligger i begrepet. Der organisasjonskultur, sosialisering og personalisering vil være noe en kan gripe tak i. Han kan også bevisstgjøre og eventuelt trene lederstudenter i hvordan «overta en organisasjon i fart som ny leder».

Fyhn som er opptatt av gruppepsykologisk trygget kan f.eks bevisstgjøre og trene sine studenter på hva som skjer når et team/en ledergruppe bytter sjef/leder og hva det gjør med den psykologiske tryggheten. Der de får trening i hvordan overta et team «i fart».

Det handler altså om å oversette teorien(e) inn i praksis. For det å både undervise og til og med trene studenter i hva det betyr og innebærer å bli leder for første gang må jo være perfekt for å knytte  teori og praksis sammen.

Det er derfor jeg atter en gang spør de som er ansvarlige for innholdet på de ulike utdanningsinstitusjonene: hva er grunnen til at dere har valgt dette temaet og ikke minst denne formative ledelsesprosessen bort fra lederutdanningen?

Saken fortsetter under annonsen

Manglende svar fra de som sitter på toppen vil lett kunne bli tolket som: dette interesserer oss ikke! Kluet er at det har jeg allerede forstått gitt det manglende fokuset i lederutdanningen. Jeg forstår bare ikke hvorfor!

Finn ledige stillinger på lederjobb.no