Morgendagens arbeidsliv kan bli krevende for oss alle, uavhengig av korona. Påfyll av kompetanse har aldri vært viktigere, skriver Nina Riibe.

Foto

iStock

​​​​​​​Påfyll av kompetanse har aldri vært ­viktigere

Publisert: 11. mai 2020 kl 08.41
Oppdatert: 11. mai 2020 kl 08.41

Både arbeidsmarkedet og samfunnet vil i tiden fremover gjennomgå en omstilling vi aldri før har sett maken til. Kombinert med rekordhøy ledighet tvinger dette mange arbeidstakere over i nye bransjer og jobber. Løsningen er påfyll av kompetanse – både på kort og lengre sikt!

Hundretusenvis av norske arbeidstakere har den siste tiden blitt permittert eller mistet jobben. De er nå usikre på hvilket arbeidsmarked de vil vende tilbake til når krisen er over. Vil min bransje fremdeles ha behov for arbeidskraft? Vil min kompetanse være etterspurt? Og er min utdanning oppdatert nok til å konkurrere mot alle de nyutdannede? Dette er nok spørsmål som holder mange av oss våkne om nettene.

Morgendagens arbeidsliv kan bli krevende for oss alle, uavhengig av korona. Teknologiutvikling presser kravene til kompetanse og omstillingsevne. Forventninger om at vi skal levere gjør at vi raskt blir utdatert om vi ikke holder oss faglig oppdatert.

Tall fra SSB viser at 10 % av arbeidsplassene legges ned hvert år. Samtidig spår OECD at 40 prosent av norske arbeidsplasser kan forsvinne som følge av teknologisk utvikling innen 2030.

Den positive siden av statistikken er at det opprettes enda flere nye arbeidsplasser enn det legges ned. Mobiliteten og omstillingen går raskere, men sørger også for at vi får et konkurransedyktig og mer produktivt samfunn. Samtidig må vi nok innse at den masteren vi tok for 30 år siden for lengst er utdatert og at en CV uten noen form for utdanning siden 80-tallet vil være mindre verdt fremover.

Allerede til høsten vil mange flere bli tvunget ut på jobbsøkermarkedet og må tørke støv av CV-en. Det er derfor viktigere enn noen gang at både arbeidstakere og arbeidsgivere gjør det som er mulig for å unngå rekordhøy arbeidsledighet.

Heldigvis innførte myndighetene i slutten av april en midlertidig ordning som tillot permitterte arbeidstakere å gjennomføre kurs og utdanning uten at de vil risikere å miste dagpengene. Dette legger til rette for at permitterte kan bruke tiden fremover til å oppdatere sin utdannelse, ta sertifiseringer og kurs, og ikke minst oppleve en meningsfull hverdag i alt kaoset.

Saken fortsetter under annonsen

Ordningen vil i første omgang kun vare til 1. september. Econa håper at myndighetene og arbeidslivet vil legge til rette for at de som har påbegynt kurs og utdanning får fullføre dette også etter 1. september.

Det er samtidig viktig at det økte fokuset på etter- og videreutdanning ikke blir en god tanke som forsvinner så fort samfunnet er tilbake til normalen.

Vi må satse mer på livslang læring i mange år framover, og for å lykkes må den være et spleiselag mellom den enkelte arbeidstaker, arbeidsgiveren og det offentlige.

Kompetanse er et av Norges fremste konkurransefortrinn i en stadig mer globalisert verden, men som i alle andre konkurranser må vi trene for å vinne!